OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Digitalisering sleutel voor de toekomst van transport

Bron: OTM - Laura Groenendaal - 13/01/17digitalisering logistiek

Op 9 december 2016, berichtte het online transportmagazine Flows dat de EU zich de komende jaren sterk zal maken voor digitalisering in de transportsector. Volgens EU Commissaris voor transport, Violeta Bulc, zal deze digitalisering zorgen voor meer efficiëntie en duurzaamheid binnen de logistieke sector.

Tijdens de tweede jaarlijkse stakeholders conferentie van FEPORT, de Europese organisatie voor terminaloperators, benadrukte de Commissaris in haar toespraak het belang van het delen van data. Ze riep op afscherming van data te beperken, want juist het delen hiervan zou voordelen bieden. De Commissaris gaf aan dat data de sector nieuwe kansen bieden en de logistiek significant zullen veranderen. Welke strategie heeft de Commissie uitgezet met betrekking tot deze benodigde digitalisering van informatiestromen? En in hoeverre kunnen Belgische verladers hiervan profiteren?

e-Maritime

In haar 2009 communicatie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s zet de Europese Commissie haar doelen en aanbeveling uit op het gebied van maritiem transport tot 2018. Ook in dit document komt het belang van digitalisering en informatiestromen naar voren.

De Commissie benadrukt dat in de context van toenemende wereldwijde concurrentie en uitdagingen op gebied van milieu en veiligheid, onderzoek en innovatie van groot belang zijn. ICT inspecties en monitoring instrumenten dienen verder ontwikkeld te worden om bijvoorbeeld informatie met betrekking tot milieustandaarden te controleren.

e-Maritime heeft als doel competitie en efficiëntie te promoten door middel van beter gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT). Binnen dit initiatief streeft men een geïntegreerd Europees systeem te ontwikkelen dat e-services aanbiedt aan verschillende onderdelen van de transportketen. In deze context is het ook nodig dat het systeem een raakvlak heeft met e-Freight, e-Customs en Intelligent Transport Systems zodat gebruikers hun lading kunnen traceren en volgen.

Voordelen van deze moderne ICT systemen zijn automatische informatie verificatie en analyse, de verwerking van data en het delen van informatie. Vaak moet informatie echter opnieuw ingediend worden, terwijl de informatie digitaal al ontvangen was door een gerelateerde autoriteit en eenvoudig zou kunnen worden gedeeld.

Om dit probleem op te lossen worden de opties met betrekking tot hergebruik van ingediende informatie, het wegnemen van onnodige meldingsverplichtingen en optimalisering van haven- en scheepsprocessen besproken binnen het ‘Digital Transport and Logistic Forum’. Dit Forum, dat opgezet werd door de Commissie, brengt experts, exploitanten en beleidsmakers bij elkaar om gezamenlijke actie op Europees niveau op te zetten. Deze actie zou het vrachtvervoer en logistiek moeten verbeteren door middel van efficiënter gebruik van digitale informatie.

Single Window

Naast e-Maritime heeft de Europese Commissie als doel in 2018 een voorstel voor een Europese single window te maken. Binnen deze single window zouden alle vervoer gerelateerde gegevens gedeeld kunnen worden. Dit jaar zal hier al een consultatie over plaatsvinden.

De EU zette eerder al wetgeving op voor nationale single windows (NSW) voor meldingsformaliteiten van schepen die arriveren of vertrekken van havens vanaf 1 juni 2015. Deze wetgeving heeft betrekking op 14 meldingsformaliteiten die opgesomd zijn in de Meldingsformaliteiten Richtlijnen. De informatie hoeft volgens deze richtlijnen maar een keer ingeleverd te worden in plaats van meerdere keren voor verschillende autoriteiten. Ook streeft de wetgeving naar harmonisatie op het gebied van meldingsformaliteiten tussen EU lidstaten.

Verladers

Ten slotte zijn verbeteringen op het gebied van digitalisering ook voordelig voor verladers. Zij kunnen hierdoor de logistieke service kiezen die het meeste voordeel voor hen oplevert. Daarnaast zorgt het delen van informatie voor verladers er ook voor dat minder tijd en middelen nodig zijn voor aanvragen. Initiatieven van de Commissie die leiden tot een verhoogde efficiëntie en een afname van administratieve last binnen de sector zijn daarom welkom.

Infosessie

Op 27 april hebben we een infosessie met als thema 'Cargostream' dit sluit aan bij deze materie meer informatie binnenkort op deze website in dr rubriek 'agenda'.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1