OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Digitalisering van de supply chain: is het wegvervoer klaar om te volgen?

Bron: OTM – Jasper Geerts – 27/04/17digital shift

Uit een jaarlijks onderzoek, dat gevoerd werd door MHI (Material Handling, Logistics and Supply Chain Trade Association) met ondersteuning van Deloitte, blijkt dat de supply chain anno 2017 gekenmerkt wordt door 3 factoren: digitaal, op aanvraag en altijd beschikbaar. 80% van de respondenten geeft aan dat de digitale supply chain het overheersende model zal zijn over vijf jaar. 16% meent dat dit reeds vandaag de dag al het geval is. Het verouderde model waarin de individuele actoren beleidsbeslissingen nemen zonder te interageren met ketenpartners, staat steeds meer onder druk. Sinds enkele jaren zien we de trend waarin de supply chain geharmoniseerd wordt en waarin alle actoren connecteren met elkaar.

Het logische gevolg zou zijn dat alle transportmodi deze trend volgen. De twee vragen die opduiken wanneer we kijken naar wegvervoer zijn de volgende:

 • Is het wegvervoer klaar voor deze ‘digitale shift’?
 • Hoe zal deze digitale omgeving de bestaande zendingsprotocollen aantasten?

In het rapport worden ook verschillende technologieën aangeduid als zijnde kritisch voor de digitalisering van de supply chain. Het merendeel van deze technologieën blijkt reeds aanwezig in de sector van het wegvervoer, een gegeven dat zacht uitgedrukt, als positief kan gezien worden. Een overzicht van de aangehaalde technologiëen:

 • Voorraad- en netwerkoptimalisatie
 • Sensoren en automatische identificatie
 • Gegevensopslag in de cloud
 • Robotica en automatisatie
 • Voorspellende analyses
 • Wearables en mobiele technologieën
 • Autonome voertuigen en drones
 • 3D-printers
 • Internet of Things (IoT)

92% (ten opzichte van 83% in 2016) van de respondenten geeft aan dat tenminste één van deze negen technologiëen kan leiden tot een concurrentieel voordeel in de eigen sector. Voor dit onderzoek werden 1.100 leidinggevenden uit de productie-industrie geïnterviewd. 47% van de deelnemende bedrijven hebben een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen dollar.

In de digitalisering van het wegtransport spelen bepaalde technologieën vandaag de dag reeds een zeer grote rol: het gebruik van sensoren, robotica, voorspellende analyses, wearables, autonome voertuigen of drones en IoT. De vraag is echter hoe deze innovatieve technologieën een oplossing kunnen bieden aan de actuele problemen binnen de transportsector.

Verkeersongevallen, congestie, geluidsoverlast en milieuvervuiling zijn vier van deze problemen. Dankzij de implementatie van sensoren en voorspellende analyses boekte het wegvervoer een enorme vooruitgang op vlak van (verkeers-)veiligheid. Ook zien we dat het gebruik van wearables nog wordt onderzocht om bijvoorbeeld de aandachtigheid van chauffeurs te monitoren. Autonome voertuigen en Internet of Things zullen in de toekomst steeds meer aanwezig zijn in de vrachtwagenvloot. We kunnen dus stellen dat het wegvervoer een enorme digitalisering doormaakte tijdens de voorbije vijf à tien jaar.

Het antwoord op de tweede vraag die in het onderzoek aan bod kwam, is echter genuanceerder. Met de digitalisering van het wegvervoer worden bestaande protocollen vervangen door digitale varianten. De e-CMR is hier het bekendste voorbeeld van. Wanneer de eerste vrachtzendingen vervoerd zullen worden door zelfrijdende vrachtwagens is misschien wel de grootste vraag die vandaag de dag op ieders lippen ligt. Wel staat vast dat als deze technologie de norm wordt, verladers en hun transporteurs, met een duidelijke set van afspraken zullen moeten gaan werken.

De digitalisering van het wegvervoer kan voor verladers vele actuele problemen (gedeeltelijk) oplossen. Denken we maar aan de huidige track-and-trace systemen, het beheersen van temperatuurgevoelige zendingen, het openen van trailerdeuren van op een afstand, …

Bron: Fleetowner, 07-04-2017 - Download hier het rapport

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1