OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Het belang van een efficiënt ‘Big Data’ beheer binnen de logistieke keten

Bron: OTM – Jasper Geerts - 12/05/17 bigdata

Iedere organisatie genereert vandaag de dag een gigantische hoeveelheid aan data. Elke werkdag komt er ongeveer 2,5 exabyte aan data bij. 90% van de data die op dit moment circuleert, werd tijdens de laatste twee jaar aangemaakt. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de bedrijven hun datastroom niet meer (geheel) onder controle heeft. Ongeacht de grootte van het bedrijf komt iedereen vroeg of laat met dit ‘probleem’ in aanraking. De kunst ligt er echter in om op een efficiënte, gestructureerde manier met deze data om te springen.

Hoeveelheid data vertienvoudigd

De reactie van de informaticasector is dan ook duidelijk: verschillende bedrijven specialiseren zich in het beheer van big data maar geven ook advies – onder de vorm van consulting – aan bedrijven die orde willen scheppen in de chaos die big data met zich meebrengt. Het is opmerkelijk dat deze big data niet enkel intern wordt aangemaakt maar ook afkomstig is van partners uit de supply chain en derde partijen.

Geschat wordt dat de hoeveelheid data in 2013 (4,4 zettabyte) tegen 2020, vertienvoudigd zal zijn. Deze toename valt vooral toe te schrijven aan de vele (11 miljard) apparaten die over sensoren beschikken en met het internet verbonden zijn. Track-and-trace-apparaten zijn hier het beste voorbeeld van. Naast positie registreren deze ook temperatuur, luchtvochtigheid, energieverbruik, lichtintensiteit etc.

Data transformeren naar informatie

Wat veel bedrijven (nog) niet beseffen is dat men in een bepaald deel van deze data, verborgen informatie kan terugvinden. Deze informatie – die onder de vorm van trends, patronen of cycli voorkomt – kan een aanleiding zijn voor beleidswijzigingen die op hun beurt nieuwe efficiënties voortbrengen. Vaak werken bedrijven al jaren volgens dezelfde afspraken waardoor de opportuniteiten van effectief databeheer links blijven liggen.

De grootste uitdaging voor bedrijven is om van al deze data, informatie te maken. Dit wordt over het algemeen gezien als een intensieve opdracht vanwege de omvang van de database(s) maar ook omwille van het inzicht dat vereist is om de data te verwerken en correct te interpreteren. Een onderscheid maken tussen welke data belangrijk zijn (en welke niet) ligt aan de basis van deze transformatie die we datamining noemen.

Als we denken aan concrete voorbeelden, kijken we snel naar voorspellingsmodellen die op basis van historische data een accurate schets kunnen vormen van de productafnames in de toekomst. Ook komen vaak samenwerkingen naar boven die op het eerste zicht over het hoofd worden gezien. Een betere integratie tussen verschillende ketenpartners maken van overbodige stappen en handelingen verleden tijd. In nieuwe magazijnen zorgen WMS-systemen er dan weer voor dat alle voorraadruimte steeds optimaal benut wordt. Hiervoor worden de ‘big data’ afkomstig uit voorraadbewegingen, grondig geanalyseerd.

5 manieren om Big Data waardevol te maken voor uw organisatie

  1. Connecteer met alle zakenpartners op één enkel geïntegreerd, cloud-based platform: 24/7/365 toegankelijk voor alle partijen met als doel het verwerven van uitzonderlijke efficiënties en een verbeterd beheer van de verschillende datastromen.
  2. Haal voordeel uit data om de globale logistieke planning te verbeteren: bekijk hoe inkomende datastromen gebruikt kunnen worden om de verschillende soorten bewegingen te sturen. Analyseer daarna hoe uw bedrijf efficiënter kan gaan werken door het centraliseren van de data.
  3. Krijg een beter inzicht en verhoogde zichtbaarheid over de hele logistieke keten: deel deze informatie met alle belanghebbenden onder strikte voorwaarden. Op deze manier wordt het traditionele – en ondertussen achterhaalde – ketendenken achterwege gelaten. Het real-time monitoren van goederenstromen geeft meer ruimte tot verbetering en laat toe om snel en gericht in te grijpen bij probleemsituaties.
  4. Optimaliseer interne processen door regelmatig audits uit te voeren: veronderstel niet dat de huidige manier van werken steeds de meest efficiënte manier is. Stel de bestaande processen in vraag en bekijk waar eventuele verbeteringen over het hoofd worden gezien om deze geleidelijk aan te implementeren.
  5. Ondersteun nieuwe inzichten en maak komaf met verouderde beleidsmethoden: durf de bestaande processen geleidelijk aan uit de bedrijfscultuur te elimineren wanneer blijkt dat er nieuwere, efficiëntere manieren zijn om te werken.

"The goal is to turn data into information, and information into insight." Carly Fiorina, voormalig CEO bij Hewlett-Packard

Bron: Supply Chain 24/7, 20-04-2017

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1