OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verzamel en analyseer de juiste gegevens: optimaliseer uw magazijn(en)

Bron: OTM – Jasper Geerts - 16/06/17warehouse logistiek

Steeds complexere productie-omgevingen vragen om een aangepaste strategie. Vandaag de dag maakt (big) data een belangrijk onderdeel uit van deze strategie. Echter blijkt wel dat niet eender welke data hiervoor gebruikt kan worden. De zoektocht naar de juiste data die men nodig heeft om besluiten te nemen, vraagt soms zelfs om een apart databeleid. De snelheid waarmee distributiecentra orders verwerken – door de toegenomen populariteit van e-commerce – kan leiden tot fouten in het voorraadbeheer. Meestal zijn deze fouten het gevolg van onvolledige of incorrecte data.

De uitdaging ligt erin om de optimale voorraadhoogtes aan te leggen en zo te voldoen aan de variërende vraag van klanten. Schaalvergroting vindt niet enkel plaats in de scheepvaart maar ook in de bouw van nieuwe magazijnen en distributiecentra. Ruimte is schaarser dan ooit en wordt optimaal benut. Hogere stellingen, meer arbeidskrachten en innovatieve technologieën tekenen het landschap voor nieuwe logistieke vastgoedsites. Het meten van de output (aantallen, volumes, bewegingen, ...) laat toe om de efficiëntie van een magazijn te verbeteren waar mogelijk.

Data vormt de basis

De aanwezigheid van technologie laat toe om een enorme hoeveelheid data te verzamelen. Technologie neemt een steeds centralere rol in. Ook wordt gezegd dat meer data zal leiden tot meer verbetering. Waar papieren picklijsten vervangen worden door digitale handheld toestellen worden voorraadhoogtes accurater.

Het merendeel van bedrijven met eigen opslagfaciliteiten maakte reeds de overstap naar een papierloze pickmethode. Hierdoor worden menselijke fouten tot een minimum teruggebracht. Een gevaar dat schuilt achter deze automatisering is dat bedrijven vaak te veel data willen verzamelen, ongeacht of deze nuttig zijn of niet. De aanpassing naar papierloze systemen gaat gepaard met de nodige investeringen.

Zoek de juiste KPI’s

Het doel van een magazijn is om met zo weinig mogelijk fouten een zo hoog mogelijk outputvolume te genereren. Snelheid en accuraatheid spelen een belangrijke rol in deze missie. Een overzicht van enkele courante KPI’s:

- Cyclustijd
- Inkomende/uitgaande zendingen volgens schema
- Accuraatheid van de voorraadhoogte
- Arbeidskost per eenheid

Iedere organisatie zal zelf KPI’s in het leven roepen die men belangrijk acht voor een duidelijk beeld van de prestaties. Tussen sectoren onderling bestaan er grote verschillen maar ook tussen bedrijven die in dezelfde sector actief zijn. KPI’s dienen dus steeds gezien te worden tegen de organisatie waarin ze worden gebruikt. Twee KPI’s die zelden worden gehanteerd zijn volledigheid en herstel (na storingen in de logistieke keten).

Benader problemen vanuit samenwerkingsverbanden

De sleutel tot een succesvolle werking van distributiecentra is de samenwerking met de verschillende leveranciers. Idealiter worden deze samenwerkingen gekenmerkt door een open communicatie en een constructieve aanpak van problemen. Hiermee doelt men op een beter begrip van de gehele logistieke keten met aandacht voor de problemen van de ketenpartners.

Vaak kiezen bedrijven ervoor om de analyses en metingen te laten uitvoeren door externe dienstenproviders. Deze providers creëren nieuwe inzichten in bestaande processen en verhogen de zichtbaarheid. De output hiervan kennen we onder de vorm van weekrapporten, S&O-meetings en soms zelfs permanente aanwezigheid van een serviceprovider op de bedrijfsterreinen.

Om de bestaande samenwerking te verbeteren is het essentieel om objectief na te gaan waar het op dat moment fout loopt. Dit kan gaan van foute labels/barcodes tot de aanwezigheid van onjuiste documentatie. Deze fouten hebben meestal een negatief gevolg voor de omzet en winstmarges van leveranciers aangezien zij vaak aan de oorzaak liggen van deze fouten.

Bemachtig de juiste gegevens

Een veelvoorkomend probleem is het verschil tussen theoretische en actuele voorraadhoogtes. De vraag die bedrijven zich dan moeten stellen is of ze met de grootte van dit verschil rekening houden bij het uitleveren van bestellingen maar ook of ze oplossingen zoeken om het verschil te minimaliseren.

Het mag duidelijk zijn dat dit proces verschillende malen dient te worden doorlopen. In iedere cyclus komen nieuwe problemen naar boven die een aparte aanpak vereisen. Er bestaat geen hapklare oplossing voor het merendeel van deze problemen. Men moet trachten om op basis van eigen kennis, doordachte beslissingen te maken.

Bron: Inbound Logistics, 05-2017

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1