OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Transport en Inkoop

Er is groeiende nood aan professionalisering van transport- en logistieke producten, merkt O.T.M. sinds enige tijd op bij haar leden. In het huidige economische klimaat en het feit dat de overheid steeds meer accent legt op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid wordt het preciezer kunnen beschrijven van zijn transport- en logistieke behoeften onvermijdelijk.

In een tijd waar voor transport- en logistieke producten meestal zo goed als steeds wordt gebruik gemaakt van dienstverleners betekent dit ook dat verdere professionalisering van deze categorie van inkoop een noodzaak is. Via het bewust gepland inkopen van transport en logistiek realiseren die bedrijven besparingen, verbeteren zij de kostenbeheersing en cashflow en reduceren zij hun werkkapitaal. En, iedere bespaarde Euro is uiteindelijk een euro winst! Die professionalisering is een garantie op business continuïteit en hoeft niet ten nadele te zijn van de serviceverlening en de rendabiliteit bij de logistieke dienstverleners.

Hoe slimmer je logistiek concept , hoe meer winst je maakt. Nog meer winst maak je als je het ontwerp en de implementatie doet in samenwerking met (potentiële ) dienstverleners. Of anders gezegd breng het professionalisme in logistiek en inkoop samen en je bereikt de beste resultaten. Hoe dit kan werken proberen we in de opleiding "Transportlogistiek en inkoop. Twee vakgebieden hand in hand doorheen het inkoopproces" aan te tonen.

Wat is de toegevoegde waarde van transport en/of logistiek? Wat is de jaarlijkse kost van het terugsturen van beschadigde goederen? Wat is de jaarlijkse economische en commerciële schade door laatleveringen? Welke zijn de contractuele gevolgen of de jaarlijkse kosten van service levels die niet gehaald worden omwille van transport- en logistieke problemen? Hoeveel kan er bespaard worden in het bedrijf door het bundelen van goederenstromen? Wat is de meerwaarde van het investeren in tijd om degelijke RFI's (Request For Information) en RFP's (Request For Price) op te stellen? Hebben wij alternatieven indien onze logistieke continuïteit op het spel staat?
Een typisch voorbeeld van wat velen vergeten of niet weten: Sinds 1999 is elk ladend bedrijf, elke koper, elke klant als initiële opdrachtgever van een transport, medeverantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn lading, voor de zekering van zijn lading gedurende het transport, voor het respecteren van de maximaal toegelaten gewichten, voor het respecteren van de rij- en rusttijden, voor het respecteren van de maximaal toegelaten snelheid, enz. (Wet van 3 mei 1999, art 37). Sinds het in voege treden van de nieuwe verkeerswet per 10 september laatstleden is die medeverantwoordelijkheid nog scherper omschreven en duidelijker toepasbaar. Dergelijke incidenten onderweg hebben steevast een nefaste invloed op het verkoopsproces.

Indien tijdens het inkopen van transport niet de juist gedetailleerd omschreven SLA's (Service Level Agreements) zijn afgesproken en/of onvoldoende zijn opgevolgd, zij het door gebrek aan kennis, aan tijd of aan aandacht, resulteren transportincidenten zonder uitzondering in niet-kwalitatieve leveringen. Gevolgen zijn velerlei: tekorten, beschadigingen, activering van boeteclausules, of erger; productiestilstand, shut downs, directe commerciële schade, of nog de reputatie van de onderneming bij de consument.

Met andere woorden: het belang verwaarlozen van een correct, professioneel aangekocht transportproduct is een groot risico nemen voor de bedrijfscontinuïteit.
O.T.M. ziet vandaag dat vanuit het hoger management de behoefte ontstaat transport te gaan bekijken als 'moneymaker'.
Op een creatieve manier duurzaam transport en/of logistieke concepten ontwikkelen, implementeren en bewaken en de vertaling ervan in een professioneel inkoopcontract met bijhorende KPI's , werkt niet alleen winstverhogend, maar garandeert ook continuïteit en kwaliteit. Bovendien geeft deze aanpak de mogelijkheid om te anticiperen op (kostenverhogende) maatregelen die de overheid vroeg of laat zal nemen ten einde duurzaamheid af te dwingen.

Bron: 15 september 2010 -  OTM - Nik Delmeire

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1