OTM Belgian Shippers' Council

beeld met logos Hackathon2 1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Investeren in uw vennootschap, 5 redenen om dat nog vóór 2020 te doen

Bron: DVO – 08/05/19belastingsaftrek1

Voor vennootschappen die hun boekjaar 2019 fiscaal willen optimaliseren, luidt de boodschap: investeer, en dat vóór 1 januari 2020. Tot dan kunt u namelijk nog profiteren van enkele onmiskenbare fiscale voordelen. Er zijn vijf manieren om aan fiscale optimalisatie te doen (lees: uw belastbare winst verlagen, nvdr.).

 1. De investeringsaftrek van 20%.
  Kleine vennootschappen die nog in 2019 investeren in materiële (gebouwen, machines, ...) of immateriële vaste activa (octrooien, patenten, ...) genieten een investeringsaftrek van maar liefst 20%. Dat houdt in dat u - naast de afschrijvingen - ook 20% van de investeringssom mag aftrekken van uw belastbare winst. Is uw winst ontoereikend, dan mag u het niet-benutte deel van de aftrek naar het volgende boekjaar overdragen.
  Vanaf 1 januari 2020 wordt de investeringsaftrek naar slechts 8% teruggebracht. De specifieke investeringsaftrek, voor meer digitale en energiebesparende investeringen, blijft onveranderd.
 2. Degressieve afschrijvingen.
  In 2019 mag u nog degressief afschrijven: afschrijven tegen het dubbele afschrijvingspercentage van de “lineaire afschrijving”. Het degressieve afschrijvingspercentage is wel altijd beperkt tot 40% van de investeringssom. Hoe meer u afschrijft, hoe lager uw belastbare winst en dus ook uw vennootschapsbelasting. Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 worden lineaire afschrijvingen de norm.
 3. Afschrijven voor één volledig jaar.
  Als kleine vennootschap hebt u momenteel nog de keuze: of u schrijft een investering in het eerste jaar “pro rata temporis” af, of u schrijft ze meteen voor één volledig jaar af (ook al vond de aankoop bijvoorbeeld plaats op 31 december 2019). Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 valt die keuze weg en bent u verplicht om - net zoals grote vennootschappen - investeringen “pro rata” af te schrijven.
 4. Belastingbesparing van 4,58%.
  De winst van uw vennootschap wordt vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2020) belast aan 25%, in plaats van het huidige 29,58%. De standaard vennootschapsbelasting daalt zo met 4,58%. Tegelijk betekent dit dat afschrijvingen nu, in het boekjaar 2019, interessanter zijn dan in het boekjaar 2020. Het verlaagde vennootschapsbelastingstarief daalt in boekjaar 2020 slechts miniem: van 20,40% naar 20%.
 5. Bijkomende aankoopkosten.
  Bij een investering komen vaak extra aankoopkosten kijken. Denk aan registratiekosten, notariskosten, ... In 2019 mag uw vennootschap deze kosten
  - als één kostenpost van uw totale kosten aftrekken,
  - afschrijven volgens hetzelfde afschrijvingsritme van uw investering,
  - afschrijven volgens een afschrijvingsritme dat u kiest.
  Vanaf 1 januari 2020 is die laatste optie niet meer mogelijk.
  Wat is “pro rata” afschrijven?
  Dat betekent dat uw afschrijvingsbedrag bepaald wordt door de resterende duur van uw boekjaar. Een voorbeeld: uw vennootschap voert een boekhouding per kalenderjaar en schaft op 15 december 2020 een machine aan van 10.000 euro, die u over 5 jaar afschrijft. In 2020 mag u géén 2.000 euro (10.000/5) meer afschrijven, wel slechts 87 euro (16/365 x 2.000). Uw boekjaar 2020 telt immers nog maar 16 dagen.
  (Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met SBB Accountants & Adviseurs).

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019