OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Retourlogistiek

HET VOORTSCHRIJDENDE BELANG VAN RETOURLOGISTIEK

Retourlogistiek (Engels: Reverse Logistics) was jarenlang een redelijk oninteressant gegeven voor de verladende industrie en de transportwereld, ondanks het feit dat de Europese Unie bijvoorbeeld al vroegtijdig regels ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het terugnemen van verpakkingen stelde. Bovendien ontstond een lappendeken omdat veel landen hun eigen invulling aan de regelgeving gaven en een éénvorming retoursysteem voor verladers/exporteurs niet gemakkelijk op te zetten was. Retourzendingen van goederen die, om welke redenen dan ook geweigerd worden, zoals van postorderbedrijven, zijn overigens van alle tijden.

Sinds enige tijd wordt er aan de retourlogistiek, in de breedte, veel meer aandacht geschonken; deels doordat de Europese Unie met verscherpte milieueisen komt en anderzijds doordat met name de transportwereld ontdekt heeft dat belangrijke goederenstromen gegenereerd kunnen worden. Het gaat hier dan niet alleen om afval maar ook over producten en materialen die gerecycled of geupgrade kunnen worden waardoor additionele waarde ontstaat die de kosten van de retourlogistiek compenseren. En we zijn nog niet aan het einde van de ontwikkelingen. Ik refereer even naar de zogenaamde cradle to cradle filosofie, waarmee de markt op dit moment kennis maakt en die tot doel heeft een product geheel en al recycleerbaar en niet belastend voor het milieu te laten zijn. Niet alles zal in normale huifopleggers vervoerd kunnen worden; andere voertuigtypes krijgen een belangrijkere rol in de retourlogistiek.

Schaarste aan grondstoffen of het voorkomen daarvan is dan een ander element welke een rol speelt bij de huidige ontwikkelingen. Een simpel voorbeeld is de inzameling van oud papier en glas. Maar kijk ook eens rond op het gemeentelijke 'containerpark'. Zeer weinig van wat daar verzameld wordt eindigt op het ouderwetse vuilstort. De retourlogistiek is hier volop zichtbaar en wij als consumenten zijn er danig bij betrokken.

De kunst voor de industriële markt is om goed functionerende retoursystemen op poten te zetten en daar slaagt men steeds beter in met gebruikmaking van –onder meer- de spaak en naafsystemen (hub and spoke) want de stromen moeten uiteindelijk dikker worden gemaakt alvorens de transportsystemen die aan retourlogistiek vasthangen, renderend zijn. Vaak wordt er al een combinatie gemaakt met de voorwaartse/uitgaande goederenstroom (forward logistics) zodat bijvoorbeeld leeg rijden ook voorkomen kan worden. Daardoor wordt de retourlogistiek als het ware veel beter in de secundaire bedrijfsprocessen (supply chain) geïntegreerd en blijven de kosten binnen de perken. Het plaatje wordt ideaal wanneer IT-systemen en EDI met de klanten aan de retourlogistiek worden geplakt.

Waar gaan we naar toe? Stringentere regelgeving, met name veroorzaakt door hogere milieueisen op Europees en nationaal vlak, dwingen de producenten om retourlogistiek serieus te gaan bekijken; niet veel zal ontsnappen aan de trend tot volledige recycling en hergebruik neemt toe. Soms zal er een verplichting bestaan om tot een recyclingsysteem voor verpakkingen toe te treden zoals bijvoorbeeld sinds 1 januari van dit jaar in Duitsland. De retourlogistiek blijft tegen kosten in dat land. Transportondernemers gaan inspelen op de toenemende behoefte aan retourtransport en zullen daarvoor mogelijkerwijs speciale voertuigen moeten inzetten. De consument heeft ook zijn rol; betaalt bijvoorbeeld in België al een recyclagebijdrage op elektrische apparaten en blijft goederen, te wisselen onderdelen, reparatiegoederen, etc. in de retourlogistieke keten steken.

Conclusie: Zonder het onderwerp tot in de kleinste details te hebben bekeken kunnen we nu al vaststellen dat het belang van retourlogistiek blijft stijgen en niet meer weg te denken valt uit de huidige – en meer nog, toekomstige industriële bedrijfsvoering.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1