OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verslag Infosessie OTM-GET ivm beveiliging luchtvracht, Known Consignor

OTM blijft hameren op het belang van erkenning als 'bekende afzender'.infosessie beveiliging luchtvracht known-consignor

Bron: De Lloyd - Marcel Schoeters - 26/03/13

De Belgische verladersorganisatie OTM organiseerde op 26 maart een bewustmakingsseminarie over de beveiliging van luchtvracht. De nieuwe Europese wetgeving terzake treedt immers in voege op 29 april.

Dagvoorzitter Tom Pauwels, verbonden aan het Departement Transport en Regionale Economie van de Universiteit Antwerpen, introduceerde bij wijze van inleiding de bevindingen van een Belgische 'case study' die een onderdeel was van de ruimere studie 'The security of air cargo from third countries'. Deze werd gemaakt in opdracht van het transportcomité van het Europees parlement. Daaruit kwam een hoogst gefragmenteerde Europese regelgeving naar voren, die volgens Pauwels zou kunnen leiden tot wantrouwen in andere landen met van de weeromstuit strengere eisen aan die kant.

Op 29 april treden de EU-Verordeningen 300/2008 en 185/2010 in werking. Vanaf dan moeten zendingen die niet afkomstig zijn van een zogenaamde 'bekende afzender' of 'known consignor' (KC) extra screening ondergaan. Volgens Roger Van den Bossche van OTM zijn er momenteel nog maar 49 Belgische ondernemingen als KC gecertificeerd en zouden dat er tegen 29 april mogelijk meer dan 50 zijn. Want beveiliging zit bij de meeste ondernemingen niet al te diep ingebakken, zei Van den Bossche.

Steven Polmans, Head of Cargo bij The Brussels Airport Company, zei dat Brussels Airport in 2012 ongeveer 320.000 ton exportvracht behandelde, d.w.z. 250.000 effectief gevlogen en 70.000 ton getruckt. Van dat volume zou 140.000 ton, of 44%, vanaf 29 april moeten worden gescreend, aldus Polmans. Door de optimalisatie van bestaande infrastructuur en snuffelhonden (explosives detection dogs, EDD) en de investering in bijkomende screeningfaciliteiten en EDD's, zou Brussel dat volume moeten aankunnen, zei Polmans.

Jan Moortgat, gewestelijk directeur a.i. van Douane en Accijnzen, trachtte de toehoorders te overtuigen van het toenemende belang van een certificatie als Authorised Economic Operator (AEO). Deze leidt evenwel niet automatisch tot een erkenning als KC, wat door de verladers wordt verlangd.

De middag werd afgesloten met een presentatie van beveiligingsconsultant GET, die ondernemingen adviseert aangaande beveiligingsinfrastructuur en -software die mede bepalend kunnen zijn in de aanloop tot certificatie als KC.

infosessie beveiliging luchtvracht known-consignor roger

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1