OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Known Consignor - OTM maakt zich zorgen om onze luchtvrachtverladers

Bron: OTM - Roger Van den Bossche - O.T.M. Cargo security – 10/07/12 latestnews

Aangezien het onderwerp ‘Known Consignor’ of ‘Bekende Afzender’ geen enkele verlader onberoerd laat en er toch wel al het één en ander op onze web: www.otmbe.org in de rubriek ‘luchtvaart’ over geschreven stond hebben we dit deel uitgesorteerd.

Wij hebben op onze web een rubriek geplaatst (zie menustructuur bovenaan) – Infotheek –luchtvaart-Know consignor met daaronder een aantal relevante artikelen in betrekking met het statuut ‘KC’.

Verschillende daarvan zijn echter alleen toegankelijk voor onze leden.

Alle veranderingen over dit onderwerp zullen we u steeds via onze nieuwsbrief en uiteraard ook via deze nieuwe rubriek op onze website bekendmaken.

Bij deze gelegenheid willen wij, gezien de einddatum steeds dichter bijkomt (29/4/2013) nogmaals enkele aandachtpunten meegeven in verband met de aanvraag voor het statuut ‘KC’:

Indien u denkt, na het doornemen van de verordening 185/2010 te voldoen aan de nieuwe eisen voor het bekomen van het statuut van ‘KC’ moet men zo spoedig mogelijk de aanvraagprocedure aan DGLV starten.

Gezien enerzijds de tijdspanne die reeds verstreken is, wordt dit steeds dringender, anderzijds moet men ook rekening houden met TE WEINIG SCANCAPACITEIT die op onze luchthavens voorhanden is.

Men moet zich vooraf echter afvragen of eventuele meerkosten van "screening" en eventuele vertragingen opwegen tegenover bedrijfsinvesteringen die moeten gebeuren i.v.m. de nieuwe voorschriften: bevoegd en opgeleid personeel, beveiligde ruimte, enz. Bedrijven met weinig luchtvracht en die niet georganiseerd zijn zoals de voorschriften voorschrijven, kunnen dit zeker in overweging nemen, maar zullen ook de daarbij horende consequenties moeten aanvaarden.

Het officiële, door DGLV erkend opleidingsprogramma voor ‘KC’ zal vermoedelijk pas in september ter beschikking staan daarvoor is O.T.M., samen met BAFI en DGLV druk in de weer dit pakket op te maken. Dit neemt niet weg dat de beveiligingsverantwoordelijke moet zorgen dat iedereen waar nodig de nodige training krijgt.

O.T.M. heeft voor de leden een beknopt trainingspakket op basis van een vragenlijst opgesteld dat als hulpmiddel kan gebruikt worden in uw bedrijf. Het is tevens ook een voorbereiding op de definitieve scholing.

Deze vragenlijst steunt zich enerzijds op de voorschriften vastgelegd in de EU verordening 185/2010 in het bijzonder de artikels 6 en 11, anderzijds op de noodzaak voor het vastleggen van de nodige procedures in het logistieke bedrijfsproces.

Naar wij intussen ook vernomen hebben van onze EVO collega’s heeft de Europese Commissie een onderzoek ingesteld naar mogelijke problemen rond het statuut van ‘KC’. Dit onderzoek blijkt nodig gezien een aantal EU-lidstaten in Oost- en Zuid Europa niet eens van plan zijn om de verladers de mogelijkheid te bieden het statuut van ‘KC’ aan te vragen.

In deze context, het gebrek aan de nodige Scancapaciteit, en de weinige aanvragen voor het bekomen van het statuut ‘KC’ vrezen wij vanaf 29 april 2013 voor gevoelige vertragingen in onze goederenstromen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1