OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Luchtvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Onderzoek EVO/OTM geeft verladers meer inzicht in luchtvrachttoeslagen

Bron: OTM - juli 2011

Concrete oplossingen voor intransparantie brandstof- en securitytoeslagen gepresenteerd

Verladersorganisatie EVO heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar toeslagen in de luchtvracht. Dit onderzoek heeft EVO gedaan in samenwerking met de Belgische zusterorganisatie OTM.

Aanleiding voor het onderzoek is de eis van verladers om meer transparantie te krijgen in de ondoorzichtige toeslagen in het lucht- en expresvervoer. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat omwille van dit gebrek de verlader de perceptie heeft dat de toeslagen te hoog zijn en men ook twijfelt aan de billijkheid.

Uitkomsten

Kenmerkend is dat de geïnterviewde verladers niet ontevreden zijn over de dienstverlening binnen de luchtvrachtsector. Gemiddeld geven de respondenten een 6,5 voor de luchtvracht en een 7 voor expresvracht. Over de tarieven die worden berekend is men echter aanzienlijk minder tevreden. Meer dan 70 procent van de respondenten vindt dat de toeslagen te hoog zijn. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat in sommige gevallen of altijd een deel van de toeslagen dienen ter winstverhoging van de vervoerder en niet zozeer voor de toeslagfunctie. Een voorbeeld hiervan is de securitytoeslag die al sinds 2001 op 15 cent staat. Een expediteur die aan het onderzoek heeft deelgenomen licht toe: 'Als de securitytoeslag anno 2011 nog daadwerkelijk gebruikt wordt voor de beveiliging van luchthavens, dan zouden er nu drie gouden hekken rondom Schiphol staan'. Met name de security- en brandstoftoeslag worden als te hoog en onbillijk ervaren. Voor beide toeslagen komt EVO/OTM met een oplossing. De verladersorganisaties gaan zich hard maken voor invoering van deze oplossingsrichtingen.

Oplossingsrichtingen

Op het gebied van de brandstof toeslag pleit EVO/OTM ervoor deze toeslag te koppelen aan onafhankelijke parameters die automatisch stijgen en dalen met de marktprijs van kerosine. De kerosineprijs wordt dan als maatstaf gebruikt voor publicatie van de brandstoftoeslag. Zo kan de verlader beter beslissen of een brandstoftoeslag bij een bepaalde luchtvaartmaatschappij terecht is of niet. Bovendien vergroot dit de uniformiteit tussen de luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor wordt het maken van illegale prijsafspraken onmogelijk.

Wat betreft de securitytoeslag ziet EVO/OTM graag dat deze wordt opgenomen in het all-in tarief. De administratieve lasten bij expediteur en verlader, bij het doorvoeren en bijhouden van de toeslag, lopen hoog op. Bovendien heeft de securitytoeslag allang niet meer de aard van een toeslag omdat deze niet fluctueert, maar al jarenlang vast staat. Wanneer de securitytoeslag in het standaard tarief wordt opgenomen, vermindert de administratieve last en verbetert de transparantie in de luchtvracht.

Voor alle andere toeslagen wil men ook zoeken naar een duidelijke omschrijving en uniformiteit.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden onder een grote groep leden die gebruik maken van luchtvracht. Ook hebben Nederlandse expediteurs en overkoepelende luchttransport organisaties aan het onderzoek meegewerkt. In België daarentegen heeft OTM samen met het VOKA (Kamer van Koophandel) pogingen ondernomen om samen met BAFI ( belangenvereniging van Luchtvrachtexpediteurs) een model uit te werken dat de verschillende processtappen toont in een luchtvrachtzending. Het feit dat deze processtappen tevens de kostendrijvers weerspiegelen zou zowel aan expediteurs als aan verladers de mogelijkheid geven om te onderhandelen op basis van kennis en niet op basis van perceptie. Jammergenoeg geloofde BAFI niet in zo'n model en werd de samenwerking hieromtrent voorlopig gestopt.
De huidige situatie en de wensen van verladers zijn duidelijk in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten wil EVO/OTM gebruiken om de dialoog aan te gaan met de betrokken partijen.

Wat gaan EVO en OTM doen

Zij willen de concurrentie binnen de luchtvrachtsector zo gezond mogelijk zien en pleiten daarom voor transparantie.

  • EVO/OTM zal zowel de European Shippers' Council en IATA benaderen met de bevindingen van het onderzoek en trachten de dialoog aan te gaan met de luchtvaartmaatschappijen.
  • EVO/OTM willen gezonde bruggen slaan tussen de verschillende partijen in de branche en hopen een gezonde relatie te creëren tussen verladers, expediteurs en luchtvaartmaatschappijen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1