OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

O.T.M. vraagt transparantie in kosten luchtvracht op de SCALE commissie

OTM vraagt transparantie in de kostenstructuren luchtvracht op de SCALE commissie

Bron: 29 mei 2009 - Roger Van den Bossche

Op de O.T.M. Raad van Bestuur van 18/5/2009 is volgend standpunt unaniem aangenomen in verband met de kostenstructuren op gebied van 'luchtvracht' prijszettingen:

"100' airport " en Scale zijn twee projecten die door de Brucargo-gemeenschap werden opgestart en waaraan O.T.M. met veel plezier meewerkt. Alhoewel het voor de O.T.M.-leden niet belangrijk is of de goederen via Zaventem vertrekken of via een andere luchthaven, zijn we toch van mening dat O.T.M. z'n steentje moet bijdragen om van Brucargo een topluchthaven te maken. Bovendien is het zo dat als we er door deze projecten in slagen Zaventem op een hoger niveau te tillen andere luchthavens dit voorbeeld zullen volgen. Dus op langere termijn heeft de volledige logistieke gemeenschap er baat bij.

Alhoewel we binnen deze projecten een gemeenschappelijk doel nastreven, zijn er zeker thema's die typisch O.T.M. zijn en die op het eerste zicht tegengesteld zijn aan de belangen van andere projectleden.

Deze thema's zijn niet nieuw, maar we lijsten ze graag nogmaals op :

 • Verdelen van de KPI en SLA resultaten van BRU met concrete cijfers, aangeven hoe goed men is in vergelijking met de concurrentie.
 • Transparante prijsstructuren:
  • Fuel surcharges:
  • Welke "formule" wordt toegepast om stijgende en dalende prijsschommelingen op te vangen.
  • Wanneer worden deze toegepast en verrekend aan de verladers?
  • Welke valuta?
  • Security surcharges!
  • Wat zijn de kosten van BRU tov de omliggende luchthavens (nationaal / federaal)
  • Wat en hoe worden deze kosten verrekend aan de verladers?
 • Andere tariefposten of afhandelingskosten:
  • Definitie/omschrijving van de verschillende posten.
  • Standaardofferte en factuur omschrijving met berekeningswijze van elke post.
 • Factoren inzake volumegewicht.
 • Andere....

O.T.M. vindt dat de Verladers bij de selectie van hun logistieke dienstverleners moeten kunnen beschikken over juiste informatie inzake de mogelijke diensten en de kwaliteit ervan en bovendien moeten ze in staat zijn om een correcte prijsvergelijking te maken .
Publicatie van de relevante KPI's moet in ieder geval bijdragen tot betere inzicht in de kwaliteitsaspecten.
Een correcte prijsvergelijking kan enkel als de dienstverleners een offerte maken die alle kostelementen bevat, deze ook beschrijft en tenslotte een eenduidige totaalprijs opgeeft. Dat dit mogelijk is, bewijzen de integrators reeds jaren; waarom lukt dit niet in de luchtvracht?

Volgens O.T.M. is het dus absoluut noodzakelijk dat luchtvrachtexpediteurs dezelfde taal gebruiken en dit kan enkel door alle kostenelementen eenduidig te definiëren. Kostenelementen worden bepaald door kostendrijvers en deze laatste kunnen eenvoudig bepaald worden als men dit doet aan de hand van stroomdiagram dat zowel de goederen als de infostroom in kaart brengt . Gezien de processen voor alle luchtvrachtexpediteurs vrij uniform zijn, kan het niet moeilijk zijn om zo'n diagram uit te tekenen.
Voor alle duidelijkheid; het is niet onze bedoeling om als O.T.M. de prijs van ieder van deze kostenelementen te bepalen. De vertaling van kosten naar prijzen is interne keuken voor ieder van de dienstverleners; de prijsonderhandeling is een zaak van commerciële onderhandelingen.

Deze thema's zijn opgenomen in de commissie SCALE – werkgroep competition waarin O.T.M. het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Zie ook aanverwant artikel - Luchtvrachttarieven

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1