OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Luchtvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

e-Freight - van papier naar digitaal- Hoever staan we?

Bron: OTM - Roger Van Den Bossche - 07/05/12

Wat is e-Freight? e-freight

Het digitaliseren van processen zorgt in veel gevallen voor kostenefficiënt werken. Digitalisering kan in de luchtvrachtindustrie naast een reductie van kosten ook voor verbetering van doorvoertijden, planning en betrouwbaarheid zorgen.

Het e-Freight-project van IATA streeft ernaar het lucht- en vrachtvervoer volledig papierloos te maken. Deze sector is vandaag sterk afhankelijk van verschillende papieren processen. Dit zorgt voor hogere kosten en langere vervoerstijden. Met e-Freight worden meerdere van deze papieren documenten vervangen door digitale versies.

Het project is een breed initiatief waarbij luchtvaartmaatschappijen, expediteurs, grond afhandelaars, verladers en douaneautoriteiten bij betrokken zijn.

Wat zijn de voordelen?

e-Freight biedt tal van voordelen, die vooral in het logistieke proces een gevoelig verschil kunnen maken.

  • Lagere kosten: door minder manuele taken
  • Snellere doorvoertijden: de vervoersdocumenten worden vooraf verzonden, zodat de zending sneller kan worden verwerkt.
  • Hogere mate van nauwkeurigheid: de gegevens worden op het vertrekpunt in een enkele keer digitaal ingevoerd. Dit vermindert de kans op vertraging door een onnauwkeurige of onjuiste gegevensinvoer. Digitale documenten zijn sneller terug te vinden, zodat zendingen niet nodeloos vertraging oplopen door zoekgeraakte papieren.
  • Naleving van wet- en regelgeving: e-Freight voldoet aan alle internationale en lokale wetten en regels die gelden voor de verstrekking van elektronische documenten en gegevens aan alle betrokkene instanties.
  • Extra veiligheid: elektronische documenten worden alleen beschikbaar gesteld aan partijen die deze nodig hebben voor de afronding van een zending, en zijn ook een element in de huidige security wetgeving.
  • Milieuvriendelijk: e-Freight maakt een massa aan overbodig documenten

Hoe ver staan we nu ?

ACMAB, organiseerde in april een eerste samenkomst, vooral gericht op Airlines en forwarders Bedoeling was om eerst op dit niveau een minimum aan awareness te kweken. Pas van zodra er werkelijk een aantal routes geactiveerd zijn heeft het zin om breder te gaan kijken. Veel van de agenten hangen af van hun headquarters en daar zijn de standpunten niet overal gelijk. Men wil nu via IATA een eenduidig standpunt trachten te bereiken.

Er is nog een lange weg af te leggen maar OTM volgt de evaluatie op de voet. Van zodra een succesvolle oplossing voorligt wordt een groot event georganiseerd waarbij alle logistieke spelers zullen betrokken worden.

Meer informatie kunnen onze leden opvragen op onze website – infotheek – luchtvaart – e-Freight

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1