OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Oprichting luchtvrachtforum

Bron: OTM - Roger Van den Bossche - 05/06/12

DGLV nam het initiatief tot een meeting die tot doel had om een permanent overlegforum te creëren tussen overheid en industrie op het vlak van een coherente luchtvrachtpolicy.

Deze meeting ging door op 5 juni en diende te leiden tot duidelijke richtlijnen en afspraken op gebied van veiligheid, beveiliging, enz.

Naast de diverse actoren uit de luchtvrachtsector was ook OTM, als belangrijk speler, uitgenodigd op deze startvergadering.

Er kwamen diverse luchtvrachtthema’s aan bod maar meest actueel was de huidige problematiek met betrekking tot het verkrijgen van het statuut ‘bekende afzender’ ofwel 'Known Consignor".

Twee prioritaire punten van ‘Known Consignor’ (KC) kwamen prominent naar voren, zaken die OTM ook meermaals heeft aangekaart. Wij willen ze u nu reeds meegeven:

  1. Het ontbreken van opleidingen voor ‘bekende afzenders’ in het EASTI pakket (European Aviation Security Training Institute), het enige instituut dat door DGLV erkend wordt. Hierover is overeengekomen dat, gezien de hoogdringendheid, nog deze maand een meeting plaats heeft tussen BAFI, OTM en DGLV met het doel een efficiënt en erkend opleidingspakket ter beschikking te stellen aan de bedrijfswereld, zowel geldig voor de ‘RA’ (Regulated Agent) en KC. Wij hopen dit begin september te kunnen aanbieden.
  2. Veel bedrijven zijn nu volop bezig met de procedure voor het bekomen van het AEO statuut, dat dikwijls prioriteit heeft op de KC aanvraag. Wij hebben hier nogmaals verwezen naar het kritische punt van wederzijdse erkenning van de veiligheidsmodule van het AEO en die van het KC statuut. Wij pleiten niet alleen voor een soortgelijke erkenning van de KC en de AEO, maar willen tevens dat een wederzijdse erkenning van de statussen AEO en KC in de regelgeving wordt opgenomen.

Bedrijven die beide statuten willen bekomen moeten nu 2 certificeringtrajecten doorlopen (zowel bij het departement Douane en bij het departement Mobiliteit – DGLV) en worden dus geconfronteerd met grotere administratieve lasten en hogere kosten.

In het geval van een wederzijdse erkenning van de statussen kan dit worden voorkomen, waarmee tevens de bereidheid van bedrijven om zich te laten certificeren, zal toenemen.

DGLV zal hiervoor contact opnemen met de douaneverantwoordelijken. OTM zal ook nog via EVO / ESC trachten dit thema op de EU agenda te krijgen.

Het volledig verslag van deze meeting zal kortelings op onze website ter beschikking staan.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1