OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Luchtvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Administratieve procedures in de luchtvrachtsecurity moeten sterk verminderen

Bron: OTM - Roger Van Den Bossche - 07/09/12 vliegtuigcargo

OTM, België en EVO, Nederland, als belangenverdedigers van o.m. de exporterende industrie hebben samen een actieplan opgesteld met als doel de lasten van administratie en toezicht, die gepaard gaan met luchtvrachtbeveiliging, fors te doen dalen.

Concreet gaat het om de in te stellen veiligheidsprocedures, welke vereist zijn voor het verkrijgen van zowel het AEO-statuut als de 'Known Consignor-toelating' (KC) en het toezicht daarop. Deze veiligheidsmodules zouden beter geïntegreerd kunnen worden waardoor gelijkluidende eisen ontstaan. De wetgeving moet dan in die zin aangepast worden.

Deze twee statuten stemmen namelijk in grote mate overeen. Beide stellen strenge eisen aan -onder meer- opslag, betrokken personeel en vervoer van luchtvrachtzendingen. Het zijn echter twee verschillende overheidsdiensten (Financiën en Mobiliteit & Vervoer) die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van deze programma's en het toekennen van de betreffende certificering. Binnen deze context moeten de bedrijven op dit moment nog steeds afzonderlijke processen doorlopen om erkend te worden.

Om dit ineen te schuiven heeft EVO hiervoor reeds de nodige stappen ondernomen naar de Nederlandse overheid toe. OTM heeft inmiddels een schrijven gericht naar de Belgische departementen van Financiën en Mobiliteit. Van Financiën hebben we intussen het bericht ontvangen dat er door hen contact zal worden opgenomen genomen met FOD Mobiliteit om via een in te stellen werkgroep als eerste de gelijkenissen van beide modules in kaart te brengen en de gelijkstelling te bezien. De resultaten zullen daarna voorgelegd worden aan het Nationaal Douane Forum en bij positieve ontvangst vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese commissie. European Shippers’ Council heeft dit thema, via hun kanalen, ook al bij de Commissie aangekaart.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1