OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Chemische industrie werkt samen met de verladers de ‘best practice guidelines’ uit voor het wegen van containers

vlaggenstaatBron: OTM – Lennart Heip – 03/04/15

Omwille van de verplichte weging van containers voor export vanaf juli 2016, heeft de chemische industrie samen met de Europese verladers en expediteurs 'best practice guidelines' opgesteld. Bedoeling is een uniforme invulling van de SOLAS-regels.
De guidelines werden woensdag voorgesteld tijdens het seminar 'Logistiek in de Chemie', dat georganiseerd werd door Voka Kempen in samenwerking met Essenscia, Cefic en BACD.

De voornaamste aanleiding van de invoering van de verplichte weging van containers is het ongeval met de 'MSC Napoli' voor de Britse kust.

Een van de in het uitgebreide ongevalsrapport aangemerkte oorzaken is dat voor 20% van de containers een foutief gewicht werd opgegeven, wat kan leiden tot overbelading van het schip. Daarnaast werden nog verschillende andere oorzaken aangemerkt, zoals achterstallig onderhoud en slechte stuwage van de lading in de individuele containers, maar enkel dit aspect leidde tot nieuwe wetgeving. Het verplichte wegen van containers werd als amendement aan de SOLAS-regelgeving goedgekeurd in november 2014 en moet door de IMO-lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet, zodat de nieuwe regels uiterlijk 1 juli 2016 van kracht worden.

Optellen

Het is de bedoeling dat verladers het correcte geladen gewicht op tijd doorgeven aan de carrier. Het SOLAS-reglement en de IMO-guidelines voorzien daarvoor twee mogelijkheden. De 'best practice guidelines' focussen op de tweede mogelijkheid waarbij van zowel de lading als de palletten, ladingzekeringmateriaal, enz. de afzonderlijke gewichten worden bepaald en opgeteld bij het tarragewicht van de container. De eerste mogelijkheid is het wegen van de geladen container met gecertifieerd weegmateriaal.
Het gewicht moet op de verschepingsdocumenten vermeld staan en ondertekend worden en tijdig aan de kapitein of zijn vertegenwoordiger bezorgd worden met het oog op het stuwen van het schip.

Niet wegen

De meerderheid van de verladers berekenen het gewicht op basis van wat in hun ERP of MRP-systeem staat, zonder de geladen container ook daadwerkelijk te wegen. In de huidige praktijk is daarbij het tarragewicht dan niet bijgeteld. Het gewicht dat op het plaatje op de container vermeld staat kan tot 20% afwijken van het werkelijke gewicht. Volgens de nieuwe regelgeving ligt de verantwoordelijkheid echter bij de verlader. In de 'best practice guidelines' is daarom een marge van 5% voorgesteld en een vijfstappenplan. De marge moet nog aanvaard worden. Elke lidstaat afzonderlijk kan nog een eigen interpretatie geven aan de regels.
In een eerste stap wordt het product gewogen. Stap twee is het wegen van de verpakking of voortgaan op de data van het ERP-systeem van de verlader. Stap drie heeft betrekking op het wegen van palletten, zekering materiaal, enz. Dit kan eveneens via het ERP-systeem. In stap vier zou de carrier het juiste tarragewicht aan de verlader moeten meedelen. Zo niet zal de verlader het op de container vermelde gewicht gebruiken. De meeste carriers hebben op hun site informatietabellen met het tarragewicht van hun containers. In de laatste stap worden de bekomen gewichten van stappen 1 tot 4 bij elkaar opgeteld om het bruto gewicht te kennen.

Douane

Lidstaten als Nederland, Duitsland en het VK hebben al aangegeven bereid te zijn om een dergelijke toepassing te aanvaarden. Frankrijk is ook bijna zover. In België lopen gesprekken met de douane.
Het lijkt er ook op dat AEO en ISO-9001 gecertificeerde bedrijven de guidelines mogen toepassen zonder bijkomende verplichtingen, maar dat moet de daadwerkelijke omzetting in de verschillende nationale wetgevingen nog uitwijzen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1