OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De ontwikkelingen in Nederland betreffende het wegen van containers verheugen OTM ten zeerste

Bron: EVO-Flits – Lodewijk Wisse – 09/11/15wegenvancontainers

Deze ontwikkelingen geven de verladers de mogelijkheid om de nieuwe weegverplichting op een praktische wijze in te voeren met maximaal gebruik van de reeds aanwezige gegevens in hun bedrijfsvoering. Het ontslaat de verladers niet van de verplichting om correct het geverifieerde totaalgewicht van hun containers op te geven, maar het zorgt er wel voor dat dit op een praktische manier kan gebeuren. Ook de foutenmarge van 5% waarbinnen niet bestraffend opgetreden zal worden past naadloos binnen de mogelijkheden van de verladers, tevens rekening houdend met de onnauwkeurigheid van het tarra-gewicht dat de verlader ook nodig heeft om het totaalgewicht te berekenen. Het is jammer dat, tenminste binnen de EU, niet alle overheden bereid lijken dezelfde aanpak te hanteren. Met name ook de Belgische overheid heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan. OTM hoopt dan ook dat deze beslissing in Nederland een positieve inspiratie kan vormen voor de Belgische overheid en bij uitbreiding voor alle competente overheden binnen de EU. OTM zal niet nalaten daarover het gesprek met de verschillende overheden, op EU-niveau via ESC en OTM’s zusterorganisaties in de andere landen, aan te gaan en het Nederlandse voorbeeld als de juiste richting in dit dossier aan te halen.

Akkoord over regels weegverplichting containers

Er komen praktische, werkbare regels voor de nieuwe weegverplichting voor containers. Hierover heeft EVO gisteren een akkoord bereikt, na anderhalf jaar onderhandelen met ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de douane, expediteurs, terminals, reders en vervoerders.
Weegverplichting
De weegverplichting voor containers van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) gaat in per 1 juli 2016. De verplichting moet de veiligheid op zee verbeteren door het aantal containers dat overboord slaat te verminderen. Elk land vult de IMO-regels zelf in.
EVO maakte zich hard voor werkbare regels in Nederland, want de verantwoordelijkheid voor het opgeven van het juiste containergewicht, ligt bij haar leden. Containers van verladers die een onjuist geverifieerd gewicht opgeven, mogen niet aan boord.

Voorwaarden

EVO heeft zich tijdens de onderhandelingen hardgemaakt voor drie voorwaarden:
• praktische en uitvoerbare regels die het werk van verladers niet remmen
• zo snel mogelijk duidelijkheid zodat verladers zich kunnen voorbereiden
• internationale afstemming omdat verladers im- of exporteren

Aan deze drie voorwaarden is voldaan; zie de bijlage ‘Hoofdlijnen regeling wegen containers’ (pdf) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin alle afspraken staan.
Hoofdlijnen regeling wegen containers

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1