OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wegen van containers - mag het 10kg meer zijn?

container weightBron: OTM – Lennart Heip – 17/12/15

Op 1 juli 2016 wordt de nieuwe SOLAS-wetgeving van kracht in alle IMO-lidstaten, die het tijdig verstrekken van een geverifieerd totaalgewicht van zowat alle containers verplicht. Maar hoe staat het met de praktische invulling? Wie zal handhavend optreden en wat zal dat betekenen? Hoeveel zal dit bijkomend kosten? Bestaat er eenduidigheid binnen Europa? Globaal?
Allemaal vragen die verladers bezighouden die producten via containers over zee verschepen. Het enige wat op dit moment duidelijk is, is dat er geen duidelijkheid is. Dit geldt zowel over de manier waarop de zogenaamde competent authorities, de handhavende administratie in elke IMO-lidstaat, als die waarop de carriers en terminals dit willen implementeren. De beperkte informatie die nu al beschikbaar is geeft in elk geval aan dat, zelfs binnen de EU, de landelijke regelgeving zeker niet overal hetzelfde zal zijn. Zo is het al duidelijk dat de tolerantie die aanvaard zal worden vooraleer handhavend op te treden nogal uiteenloopt tussen de verschillende landen. En ook de manier waarop verladers gecertifieerd zullen worden om de zogenaamde calculatie-methode (veelal Methode of Alternatief 2 genoemd) te mogen toepassen, is verre van eenduidig in die landen die daarover wel al een mening geformuleerd hebben.

Voor OTM is het duidelijk dat hier nog het nodige overleg zal moeten plaatsvinden met de FOD Mobiliteit, die voor België de competent authority is, en ook internationaal met de ons omringende landen en de EU-lidstaten. Daarom zal OTM in samenwerking met ESC dit dossier van heel nabij blijven volgen. Zo wordtr op 27/4/16 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door OTM waar de laatste stand van zaken toegelicht zal worden.  De registratie's daarvoor worden binnenkort open gesteld zodra het programma compleet is. Ook zal in de volgende editie van de Krant van de Verlader een uitgebreid artikel hieraan gewijd worden. In tussentijd blijft OTM ook overleg voeren met alle andere belanghebbenden in dit verhaal. Want het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe regelgeving niet mag leiden tot een stilstand in de internationale handel omdat de verschillende partijen onvoldoende voorbereid zijn.

Ter informatie verwijst OTM ook graag naar de Best Practice Guideline die door de Chemische industrie in samenwerking met de expediteurs en de verladers opgesteld is u kan hem in de link onderaan terugvinden.

Joint Industry Guidance Mandatory Weighing of Containers Cefic ESC CLECAT GSF

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1