OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

MSC kondigt VGM-controles aan

money misdeclarationfeeBron: OTM - Lennart Heip - 20/10/16

Met verbazing heeft OTM kennis genomen van het voornemen van MSC om at random controles uit te voeren op de opgegeven VGM van hun klanten en een eenzijdige ‘misdeclaration fee’ op te leggen als de verlader niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het is zondermeer duidelijk dat verladers aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen, iets wat overigens al sinds juli dit jaar zo is, en bij overtredingen kunnen ook boetes opgelegd worden. De FOD Mobiliteit en de Scheepvaartpolitie als het verlengde hiervan is echter de enige instantie die gerechtigd is controles uit te voeren en boetes op te leggen. Het is daarom erg vreemd dat MSC denkt deze rol over te kunnen nemen en daar bovendien nog aan wilt verdienen ook.

Protest

OTM protesteert met klem tegen dit voornemen. Het staat MSC uiteraard vrij om zelf wegingen uit te voeren, maar zelfs als die meer dan 5% afwijken van de opgegeven VGM is het niet aan MSC om de opgegeven VGM te weigeren. De SOLAS-tekst voorziet daar trouwens in door toe te staan om steeds de laatst bepaalde VGM te gebruiken, zonder daarbij de voorafgaande bepalingen noodzakelijkerwijze in twijfel te trekken. Bij een grotere afwijking moet immers steeds onderzocht worden wat daarvan de oorzaak is. Daar hoort tevens een controle bij op het correct gebruik van de aangewende methode. MSC gaat aan dit onderzoek volledig voorbij door de administratieve controle zelf uit te voeren en bij afwijkingen ook zelf een fee te vragen, zelfs als de VGM minder dan 5% zou afwijken van wat hun herweging aangeeft. Dit valt volledig buiten de bevoegdheid van MSC. Als MSC een afwijking zou vaststellen dan staat het hen vrij hier de scheepvaartpolitie van op de hoogte te brengen zodat een officieel en correct uitgevoerd onderzoek kan starten. Al het andere lijkt gewoon een manier om hier ook snel wat geld aan te verdienen.

OTM verwijst in dit kader ook naar de persmededeling die de European Shippers’ Council (ESC) daar enkele maanden geleden over uitgebracht heeft en die ook in deze rubriek terug te vinden is.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1