OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wijzigingen maximaal toegestane afmetingen en gewichten auto's en aanhangwagens

Bron: OTM - 27/10/17wissellaadbakken

Op 06/10/17 heeft de Vlaamse Regering principieel het koninklijk besluit met de wegcode gewijzigd.
Het besluit beoogt het toepassingsgebied van artikel 45bis van de wegcode in overeenstemming te brengen met het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn EU/2014/47. Het voorziet daartoe een aantal verplichtingen voor de verlader en vervoerder van containers of wissellaadbakken.
Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Concreet

Meer informatie (inclusief de huidige teksten) is terug te vinden via deze link.
Verwacht wordt dat het besluit begin december 2017 definitief wordt goedgekeurd.
Aangezien het besluit geen specifieke bepaling omtrent de inwerkingtreding bevat, treedt het besluit in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Rekening houdend met een aantal weken die nodig zijn om de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verzorgen, zal het besluit wellicht begin januari 2018 in werking treden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1