OTM Belgian Shippers' Council

beeld met logos Hackathon2 1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De UA doet onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de CBER (Consortia Block Exemption Rules) en komt tot gedeeltelijk tegengestelde conclusies van wat OTM propageert

tpr uaBron: OTM – Lennart Heip – 12/07/19

Zoals reeds eerder gemeld in onze nieuwsbrief onderzoekt DG COMP, de mededingingsinstantie van de Europese Commissie (EC), of de Consortia Block Exemption Rules (CBER) verlengd moeten worden of niet. Ter herinnering, de CBER laten samenwekingsverbanden van rederijen, onder een aantal voorwaarden, toe om bepaalde zaken samen te doen zonder aan de strikte mededingingsregels te moeten voldoen. Het gaat hier onder andere over het delen van schepen en routes. Prijsafspraken blijven verboden.
In samenspraak met ESC, onze Europese koepelorganizatie, heeft OTM er op aangedrongen om de huidige CBER zeker niet te verlengen, liefts te amenderen maar desnoods te schrappen. ESC stelt voor om de gegevens openbaar te maken die consortia intern moeten verzamelen om te bewijzen dat ze de regels niet overtreden als ze meer dan 30% van een route in handen hebben, het zogenaamde self assessment, alsook gegevens die aantonen dat de voordelen van de consortia gedeeld worden met de klanten, in casu de verladers. Dit is namelijk een essentiële voorwaarde van de CBER waarvan ook OTM vindt dat ze niet of niet voldoende nageleefd wordt. Daarnaast vraagt ESC ook een neutrale mediator, die de gegevens toetst en ingrijpt als overtredingen vastgesteld worden. Als de EC hiertoe niet bereid is vragen we de schrapping van de CBER.

Amenderen

De Universiteit Antwerpen heeft onderzoek gedaan om te valideren wat de verschillende standpunten zijn betreffende verlenging van de CBER en wat de gevolgen zijn van de verschillende scenarios, i.e. verlenging as-is, geamendeerde CBER of schrapping..
Hierbij is er gedeeltelijke overeenstemming over het voorkeursscenario, namelijk amenderen. De UA pleit ook voor een verplichting tot beschibaar stellen van data. Over een mediator wordt echter niet gesproken. Maar de UA stelt tevens dat onder alle omstandigheden het schrappen van de CBER de slechtste optie is, een mening die ESC en dus ook OTM niet deelt.
De UA haalt hiervoor volgende argumenten aan:

  • Afschaffen van de CBER zorgt ervoor dat de wetgeving betreffende samenwerking van rederijen in de EU sterk zou gaan verschillen van die in andere jurisdicties (USA, Canada, Azië), die een vorm van samenwerking toelaat die sterk gelijkt op wat in de CBER staat. Hierdoor zouden de rederijen af te rekenen krijgen met een veel complexere realiteit, wat hun complinace-kost sterk de hoogte in zou kunnen drijven;
  • De CBER is één van de laatste effectieve kostenbeheersingsstrategieën die de rederijen op dit moment nog in handen hebben. Die afnemen zou de kostendruk op de rederijen aanzienlijk kunnen verhogen, waardoor het service-level nog zwaarder onder druk zou komen en mogelijk rederijen zelfs failliet zouden kunnen gaan. Dit zou ook voor de verladers, die met name het slechte serviceniveau aanhalen als één van de voornaamste redenen om de CBER te schrappen, de slechts mogelijke uitkomst zijn;
  • De bezorgdheid over het slechte serviceniveau dat verladers aanhalen als voornaamste reden om de CBER te schrappen kan redelijkerwijze niet gelinkt worden aan de CBR, althans daar hebben de verladers geen enkel bewijs voor. Er is ook geen bewijs voorhanden dat het serviceniveau zou stijgen als de CBER geschrapt wordt, wel integendeel.

Daarnaast stelt de UA dus dat amenderen van de CBER met een verplichting om meer data te verzamelen en openbaar te maken iedereen ten goede zal komen. Dit geldt ook voor de overheid die op die manier in de toekomst in staat zal zijn om betere wetgevende initiatieven te nemen.

De volledige tekst van het onderzoek is onderaan te vinden, alsook een link naar het persbericht en de bijbehorende brochure:
Paper
Brochure
Persbericht

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019