OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De concurrentiële condities, de concentratiegraad en de marktstructuur van de containerlijnvaart.

Dhr. Nik Delmeire, voorzitter OTM en Dhr. Marc Huybrechts, voorzitter VEA daagden de recent gepromoveerde Dr. Christa Sys, onderzoeksdirecteur Steunpunt Goederenstromen, uit om haar resultaten af te toetsen aan de industrie. Zij nam deze uitdaging graag aan en verhelderde tijdens het OTM themacafé dd 11/05/2011 op een bevattelijk wetenschappelijke manier de concurrentiële condities, de concentratiegraad en de marktstructuur van de containerlijnvaart.
Toegenomen kosten vertalen naar meer opbrengsten
Na de presentatie was er tijd voor een geanimeerd panelgesprek tussen Dhr. Delmeire, vertegenwoordiger van de verladers, Dhr. Marc Huybrechts, vertegenwoordiger van de expediteurs en Dhr. John Beller, vertegenwoordiger van een rederij, meer specifiek MSC. Christa Sys modereerde het geheel.
De panelleden reageerden achtereenvolgens op de vaststelling dat rederijen, betrokken in strategische allianties als samenwerkingsvorm, er niet in slagen om toegenomen kosten te vertalen naar meer opbrengsten. Dhr. Beller haalt drie argumenten aan waarom de rederij MSC niet opteert om te opereren in een alliantie, ondermeer snellere besluitvorming, grotere flexibiliteit en het sneller reageren op economische veranderingen. Op vragen betreffende het geheel of gedeeltelijk differentiëren van hun aanbod en het vluchtig zijn van de winsten in de containervaart, alsook het afschaffen van de lijnvaartconferenties van en naar Europa formuleerden zij ook elk hun mening.

Impact van afschaffing lijnvaartconferentie

Betreffende het differentiëren reageert de aanwezige industrie met de vraag naar diversiteit op vlak van service alsook op het vlak van type containers (bv. half top containers). Dhr. Beller stelt dat de containerbusiness op deze vlakken zeker aan vernieuwing toe is. Dhr. Huybrechts merkt op dat de impact van de afschaffing van de lijnvaartconferenties toch wel onderschat is. Nu betekent het een intensiever verkoopswerk, meer enterpreneurschap nodig. Is die impact dezelfde geweest bij de rederijen? Dhr. Beller reageert hier bevestigend op. Het betekent meer calculaties. Dit is niet noodzakelijk negatief. Het moeilijkste blijft de inschatting van de verwachtingen.

Toegangsbarrières en schaalvoordelen

Het doctoraal onderzoek gaat nog een stap verder door een verklaring te zoeken voor de verkregen resultaten. Toegangsbarrières en schaalvoordelen bepalen voor een groot deel de structuur van de sector. De interactie tussen de panelleden zorgde voor een ruimere kijk.
De hoogte van de toegangsbarrière bepaalt de mate van dreiging tot toetreding. Christa Sys verwees nog naar een gedetailleerde analyse van de België-India route die het bestaan van toegangbarrières bevestigt, maar deze zijn eerder laag. Er werd ook uitgebreid gediscussieerd over de intrede en het recent uittreden van The Containership Company. Christa Sys gaf verder aan dat haar onderzoeksresultaten duidelijk aantonen dat containerrederijen nog schaalvoordelen kunnen realiseren door het inzetten van (ultra-) grote containerschepen. Dhr. Beller benadrukte het belang van de laagste gemiddelde kost per eenheid. De klanten hebben duidelijk de rederijen in een bepaalde richting gedwongen.
Heeft u ook nog vragen of opmerkingen? Laat het ons per kerende weten - we nemen uw input mee in de vervolgsessie dit najaar. (Zeebrugge)

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1