OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Transport wordt niet veiliger door alle containers te wegen

In een persbericht pleit het internationale maritieme bedrijfsleven, waaronder de World Shipping Council en de International Transportworkers Federation, dat het wegen van containers verplicht zou moeten worden omdat daarmee de veiligheid bij het vervoer van zeecontainers vergroot zou worden.

Met onze Nederlandse collega-organisatie EVO, die hierover ook al publiceerde, is OTM van mening dat extra regels voor het wegen van containers niet zal leiden tot meer veiligheid in het containertransport. Daarnaast is het moeilijk om daarover een sluitende regelgeving te ontwikkelen en zeker wanneer –bijvoorbeeld- de IMO dit zou moeten doen. Verladers moeten uiteraard volle aandacht geven aan het laden van containers en waar nodig verbeteren, maar de veiligheid, waar het om te doen is, blijft onder de verantwoordelijkheid van de maritieme sector zelf

Betere procedures*
Uit verschillende rapporten komt naar voren dat het vastzetten van containers op schepen, de stuwageplanning en onderhoudsprocedures in de internationale zeescheepvaart voor verbetering vatbaar zijn. Hoewel deze factoren werden genoemd als oorzaken voor het kapseizen van schepen en het overboord slaan van containers, wordt door de maritieme partijen de indruk gewekt dat door verladers onjuist aangemelde containergewichten de oorzaak zijn van de ongelukken. Het baart ons zorgen dat de internationale focus nu is komen te liggen op extra regels voor het wegen van containers. Extra strenge regels leiden slechts tot hogere administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de overheid en oponthoud in de logistieke keten, terwijl de echte problemen niet worden aangepakt.

Niet haalbaar*
In het voorstel pleiten de maritieme partijen voor verplichte verificatie van het gewicht van iedere container wereldwijd, alvorens het aan boord genomen wordt. Wij vinden dat een onhaalbare kaart. In de eerste plaats is het gewicht van de goederen in containers niet statisch. Een container die bijvoorbeeld met oud papier is gevuld wordt aanzienlijk zwaarder in een vochtige omgeving. Dit is het geval bij veel meer productsoorten. Om dit probleem op te lossen zou verificatie van het gewicht van containers dan ook plaats moeten vinden binnen vooraf vastgestelde marges. Dit impliceert dat voor alle typen goederen die wereldwijd per container worden vervoerd er wereldwijd marges gedefinieerd, gestandaardiseerd en gehandhaafd moeten worden. Dit is volgens OTM disproportioneel en simpelweg niet uitvoerbaar.

Integrale aanpak*
Als verladers streven we, nationaal zowel als internationaal, naar het creëren van een veilige werkomgeving in de keten van het containertransport. Samen met de Europese koepelorganisatie European Shippers’ Council (ESC), zal de bewustwording voor het vergroten van veiligheid bij het pakken van containers aangepakt moeten worden. Dat de kwaliteit van het vastzetten van de goederen door verladers nog te wensen overlaat wordt niet ontkend. Helaas worden er nog steeds containers verkeerd beladen, waardoor goederen kunnen gaan schuiven of er een onbalans ontstaat in de container. Maar dat probleem is niet op te lossen door regelgeving met betrekking tot de weg van containers, maar eerder door verscherping van de verpakkingsrichtlijnen. De werkgroepen van de UN erkennen dit. Zij werken daarom gezamenlijk aan een integrale oplossing voor het veilig vervoeren van containers via alle modaliteiten, water, rails en weg. Aangezien de Internationale Maritieme Organisatie alleen gaat over het vervoer van goederen over zee, heeft zij hier in feite geen bevoegdheden.

* (Bron EVO)

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1