OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

UPDATE Zwavelrichtlijn: aandacht voor het concurrentievermogen van het bedrijfsleven in de EU

uitlaat_schip

Bron: OTM - Bruno Verhamme - 17/08/12

Binnen de ESC – MTC (European Shippers’ Council – Maritime Transport Council) wijzen wij al geruime tijd op de te korte tijdspanne, waarbinnen het voorstel¹ van de Commissie, om het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen te beperken, werd aangenomen.

Hierbij moest de Commissie haar zwavelgehalte voor scheepsbrandstoffen harmoniseren met de regels die in 2008 zijn aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), reductie van 3,5% tot 0,1% van de grenswaarde voor zwavel in 2015 in de ‘Sulphur Emission Controlled Area’ (SECA), die bestaat uit het Engels Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee.

Ondertussen werd eveneens bepaald dat in alle EU-wateren vanaf 2020 een limiet van 0,5% zal gelden.

Er pleiten echter heel wat argumenten tegen. Europa moet inderdaad zorgen voor een gunstig klimaat waarin productiebedrijven wereldwijd kunnen concurreren, groei en banen zeker kunnen stellen, kunnen voldoen aan ambitieuze milieudoelstellingen en op die manier zorgen voor een gezond economisch en sociaal milieu voor haar inwoners. Echter geloven wij dat het invoeren van meer Europese regelgeving voor bedrijven en milieuregels die strenger zijn dan die van hun concurrenten niet de manier zijn om bedrijven te doen besluiten in Europa te blijven.

Deze maatregel zal eveneens de kosten voor het bedrijfsleven gevoelig verhogen. Het is onmogelijk om tegen 2015 de investeringen mogelijk te maken voor massaproductie van laagzwavelige brandstof en voor economisch verantwoorde reductietechnologieën. Peter Hinchliffe, de secretaris-generaal van de International Chamber of Shipping (ICS) formuleert het als volgt. “Een studie over de wereldwijde beschikbaarheid van zwavelarme brandstof moet uitgewerkt worden teneinde raffinagebedrijven voldoende tijd te geven zich aan te passen en te investeren in de nodige raffinagecapaciteit. De aanpassingen die deze bedrijven moeten doen, kunnen vier tot vijf jaar in beslag nemen, misschien zelfs langer.”

Volgens wat nu voorligt, zou deze studie pas in 2018 worden voltooid! Hinchliffe vervolgt: “de overstap naar zwavelarme brandstof kan alleen maar een succes worden, indien de regeringen die voor deze ambitieuze doelstellingen pleiten er ook alles aan doen om raffinaderijen de kans te geven deze brandstof ook aan te leveren. Een studie naar de beschikbaarheid van zwavelarme brandstof moet zo snel mogelijk worden ondernomen.”

Nu bedraagt het verschil tussen de prijs van zwavelarme en gewone scheepsolie ongeveer 50%. Indien het aanbod niet wordt verhoogd, zal dit verschil nog groter worden en dreigen rederijen nog grotere kosten te moeten maken. Onnodig te stellen dat deze opnieuw op de verladers zullen verhaald worden.

¹ Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 1999/32/EC betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1