OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Goederen per spoor? Geeft Kallas de verladers een aansporing?

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 19/10/12

Wanneer verladers goederen laten vervoeren zijn ze gebaat bij faire concurrentie. Dat is overigens in alle sectoren een algemeen aanvaard marktmechanisme. Verladers willen graag een zo laag mogelijke prijs voor de gewenste service.

In de ene modaliteit lukt dat al wat beter dan in de andere. In het wegtransport is er geen twijfel, daar wordt geconcurreerd. Bij spoorvervoer is dat toch nog regelmatig andere koek!

Verladers zien de mogelijkheden van spoorvervoer heel goed en gebruiken deze modus in grote mate maar er is aan hun kant nog wel wat meer te rapen. Dat dit niet gebeurt, heeft met een aantal zaken te maken waaronder het gebrek aan concurrentie waardoor spoorwegmaatschappijen al wel eens vanuit hun ivoren toren de zaak denken te kunnen regelen en niet veel oog en oor voor de noden van hun klanten hebben. De Europese commissie onderkende dit al lang geleden en schreef voor dat, anders dan in de staatsspoorwegstructuren, infrastructuur en treinoperators als aparte entiteiten door het leven moesten gaan. Dat zou de concurrentie vergroten omdat, zoals voorzien, er meerdere treinoperatoren van de sporen gebruik zouden gaan maken en zo de markt vergroten.

Dit is niet gelukt omdat een aantal landen ofwel het proces vertraagde ofwel een slimme uitweg voor hun staatsspoorbedrijf vond. Het Hof van Europa oordeelde onlangs nog dat de Deutsche Bahn legitiem handelde door, weliswaar met een gescheiden administratie, toch zowel infrastructuur als operator in één hand te hebben. En ze maken het nieuwkomers/operators lastig, zo is kort geleden nog weer eens gebleken, dus concurrentie??

De uitspraak van het Hof is een lastige voor transportcommissaris Siim Kallas die de splitsing, ook wel ‘unbundling’ genoemd, predikt en hij wil dit zo snel mogelijk. De bedoeling is dit nog eens een keer in het zogenaamde 4e spoorpakket te vergrendelen en hij heeft dit tijdens verschillende gelegenheden al met zoveel woorden gezegd, laatstelijk nog tijdens een congres over het 4e pakket eind september. De vraag is nu -en ook voor verladers van belang- welke kant het uitgaat? Kunnen wij in de toekomst gebruik maken van de faire concurrentie en meer spoor inzetten voor onze transporten, veelal op de langere afstanden en welke oplossing, compatibel aan de uitspraak van het Hof, tovert Kallas uit zijn hoge hoed?

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1