OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Is uw vracht veilig?

Bron: OTM – Laura Groenendaal – 31/03/17ladingdiefstal fig1

Internationale schade-expert Wim Dekeyser publiceerde recentelijk een rapport met de cijfers van ladingsdiefstallen in België in 2016. In het rapport worden de cijfers van vorig jaar vergeleken met die van voorgaande jaren en met vergelijkbare cijfers in andere landen.

In totaal nam het aantal incidenten in België licht toe in vergelijking met 2015 (zie bijgaande figuur). Hoewel het aantal fraudezaken met onbetrouwbare vervoerders afgenomen is, is het aantal diefstallen op parkeerplaatsen toegenomen.

Goed nieuws en slecht nieuws

In 2016 was er een afname van het aantal diefstallen van ontkoppelde trailers en containers, van 10% naar 25%. Het aantal diefstallen op open parkeerplaatsen langs snelwegen is echter sterk toegenomen, dit bedraagt nu 60% van alle incidenten (dit was in 2014 nog 27%). Deze toename is een trend in heel Europa. Meer dan 50% van de gevallen zou bovendien voorkomen kunnen worden door enige vorm van preventie zoals beveiligde parkeerplaatsen. Er zijn binnen Europa al initiatieven opgezet (van o.a. VENA en ESPORG) om de parkeerplaatsen beter te beveiligen, maar er zijn nog altijd onvoldoende beveiligde parkeerplekken langs snelwegen. De grootste uitdaging op dit gebied zijn de hoge kosten van beveiligde parkeerplaatsen.

Er is echter ook goed nieuws: Het aantal fraudezaken met onbetrouwbare vervoerders laat een verdere afname zien, van 26% van alle incidenten naar 15%. Waarschuwingssystemen en het creëren van bewustzijn onder bedrijven hebben hieraan bijgedragen. Wel hebben ‘frauduleuze kopers’ nog wel voor verliezen van ongeveer 500.000 euro gezorgd.

Het totale aantal diefstallen

Magazijnen zijn ook nog regelmatig slachtoffer van diefstal. Hoewel het aantal gevallen relatief klein is in percentages (8% in 2016 en 2015), is de waarde van de gestolen goederen wel hoog. Preventie kan hierbij verbeterd worden door bijvoorbeeld voorafgaande inspecties te laten plaatsvinden en maatregelen te nemen. Kapingen blijven een uitzondering in België, maar in het gebied ten noorden van Parijs vonden wel een aantal brute kapingen plaats. Deze kapingen worden specifiek gericht op het vervoer van goederen van grote waarde.

Diefstal buiten België

Belgische transportbedrijven en verzekeringen hebben daarnaast ook buiten België verliezen geleden door diefstal in andere landen. Het rapport schat dat deze verliezen zelfs hoger zijn dan het bedrag dat verloren gaat door criminaliteit in België.

Met name in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nemen de zorgen toe door met name het groeiende aantal ladingsdiefstallen op onbeveiligde parkeergebieden. Recente cijfers van de Franse politie tonen een getal van ca. 2500 incidenten in 2016, dit is een toename van ca. 14%. In Duitsland wordt dit aantal geschat op ca. 6000 incidenten per jaar. Een overzicht van deze diefstallen buiten België kunt u hieronder vinden.

ladingdiefstal.fig2

Opgeloste zaken

Het aantal opgeloste zaken blijft echter onder druk (zie hieronder). Buitenlandse criminele bendes zorgen ervoor dat veel diefstallen onopgelost blijven. Wel is er een duidelijk internationale dimensie bij de opgeloste zaken. Een voorbeeld hiervan is Polen, waar in 2016 veel van de gestolen goederen teruggevonden werden.

Dit toont aan hoe belangrijk internationale samenwerking in deze context is. De rechtshandhaving voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa blijft echter nog een uitdaging. De meeste acties op dit gebied worden uitgevoerd door privé rechercheurs.

ladingdiefstal.fig3

Conclusie

Hoewel op sommige vlakken het aantal criminele praktijken is afgenomen, zoals met fraude van frauduleuze vervoerders, is er nog veel werk aan de winkel om veiligere parkeerplaatsen voor vrachtwagens te creëren. Europese subsidies onder de TEN-T corridors zouden hier wellicht aan kunnen bijdragen. Ten slotte zijn internationale samenwerking en het creëren van bewustzijn onder transporteurs van groot belang.

Figuur 2: Aantal opgeloste zaken

Meer info op  http://wimdekeyser.be/index.html

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1