OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De continuïteit van uw supply chain verzekeren tijdens onvoorziene noodsituaties

onvoorziene omstandigheden supply chainBron: OTM – Jasper Geerts – 09/06/17

Wanneer onvoorziene gebeurtenissen het verloop van de supply chain in gevaar brengen, is een noodplan onmisbaar. Belanghebbenden sparen niet alleen geld en tijd uit maar beperken ook de chaos wanneer ze terugvallen op bestaande noodprocedures. Onder deze gebeurtenissen verstaan we meestal natuurrampen (aardbevingen, overstromingen, …) maar evengoed stakingen of magazijnbranden. Bedrijven die snel reageren, zullen de gevolgen voor de supply chain tot een minimum kunnen beperken.

Ontwikkel een continuïteitsplan

Aan de basis van een continuïteitsplan liggen de verschillende crisisscenario’s die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor uw supply chain. Ga hiervoor samenzitten met uw ketenpartners en analyseer nauwkeurig de mogelijke bedreigingen die zich kunnen voordoen en welke gevolgen ze kunnen hebben. Hiervoor zitten orderpickers, chauffeurs maar ook supervisors en directeurs vaak samen aan tafel. Zij overlopen de verschillende stappen binnen de supply chain en bespreken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer een (computer-)systeem uitvalt, een brand uitbreekt etc.

Door samen te zitten begrijpt men vaak beter waar de knelpunten zich bevinden. Aangezien de supply chain vergeleken kan worden met een rij dominostenen is het vanzelfsprekend dat verschillende spelers de gevolgen dragen van storingen. Reviseer regelmatig zodat iedereen up-to-date blijft en eventuele vernieuwingen geïmplementeerd kunnen worden. Vraag ook naar de continuïteitsplannen van uw ketenpartners, zo weet u dat ook uw leveranciers en transporteurs voorzien zijn op noodsituaties.

Ontwerp overtollige systemen

Het bekendste voorbeeld hiervan is dat van de veiligheidsvoorraad. Voorzie voldoende grondstoffen wanneer u afhankelijk bent van een bepaalde leverancier. Deze situatie doet zich niet enkel voor in nood maar ook bij extreme temperatuurschommelingen waarbij bepaalde grondstoffen plots schaars worden.

Sommige bedrijven voorzien back-up magazijnen en voertuigen wanneer bepaalde distributiecentra onbereikbaar zouden zijn. Ze kiezen voor strategische locaties in binnen- en/of buitenland. Vaak worden beperkte voorraden aangehouden bij 3PL magazijnen om klanten te voorzien van nieuwe producten. Dit kapitaalintensieve element kan ook handig zijn wanneer het gaat om kleine storingen in de supply chain.

Praat ook met vervoerders uit de 2e en 3e kring ongeacht de transportmodus. Een bekend voorbeeld hiervan is weg- en luchtvervoer. Wanneer bestaande modaliteiten/partners het laten afweten is een alternatief geen overbodige luxe. Hier staat meestal wel een extra kost tegenover en dan moet afgetoetst worden wat een storing waard is. Daarnaast zijn ook back-ups van informatiesystemen onmisbaar, zeker nu de cloud meer en meer gebruikt wordt voor dataopslag.

Voorzie up-to-date ‘battle boxes’

Wanneer de noodprocedures eenmaal op punt staan, is het belangrijk dat de sleutelpersonen over deze documenten kunnen beschikken ten tijde van crisis. Deze zogenaamde ‘battle boxes’ bestaan vaak uit laptops en papieren procedures die worden uitgedeeld zodat ook van buitenaf gewerkt kan worden.

Iedere organisatie dient zelf uit te maken wat het beste werkt (boek, laptop, cloud-opslag, harde schijf). Het dient de informatie te bevatten die de eerste uren van een crisis cruciaal is voor de verdere werking van het bedrijf. Deze informatie bestaat vaak uit de contactgegevens van werknemers, klanten en leveranciers.

Activeer het continuïteitsplan

Naast het bestaan van het continuïteitsplan moeten er ook de nodige beleidsbeslissingen gemaakt worden bij het implementeren ervan. Sommige noodsituaties vragen om directe acties zoals aardbevingen en brand. Sneeuwstormen en stormweer geven dan weer de mogelijkheid om enkele dagen vooraf te plannen.

Meestal zullen deze beslissingen genomen worden door het management en in samenspraak met de ketenpartners. Dit geeft een beter inzicht wat de gevolgen voor de hele supply chain zijn dan voor de individuele spelers. Proactief communiceren met klanten wordt geapprecieerd en laat ruimte om te schuiven met leveringstermijnen.

Bron: Supply Chain Dive, 09-05-2017

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1