OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Binnenvaart heeft behoefte aan geld en tijd

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 12/04/13

De ‘European Barge Union’(EBU), die de belangen van de binnenvaart in Europa vertegenwoordigt, organiseerde eergisteren een seminar onder de titel ‘Greening The Corridors,The Green Vessel’. Deze titel duidt op het vergroenen van de TEN-T corridors waarin de binnenvaart, als het aan Europa ligt, een prominente rol krijgt. Een aantal vooraanstaande sprekers uit verschillende (gerelateerde) disciplines kwam aan het woord en de rode draad in veel betogen was geld en de tijd om aan voorgeschreven veranderingen te kunnen voldoen.

De binnenvaart scoort uitstekend op het vlak van CO2-uitstoot maar bijvoorbeeld op het vlak van fijn stof en stikstofoxide, loopt ze ver achter op het wegtransport en wanneer de Euro-6 motoren volop in gebruik zullen raken, zal de achterstand nog vergroot worden. In z’n keynote speech onderstreepte Transportcommissaris Siim Kallas dit ook nog eens. Daarom gaat de EU milieueisen aan de binnenvaart stellen om, op z’n minst, over een aantal jaren gelijke tred met het wegvervoer te hebben. Dat betekent dat nieuwe schepen, nieuw ontwikkelde motoren, het liefst met andere brandstof, zullen moeten installeren en de oudere ofwel de motoren vervangen ofwel extra filtering aan hun machines hangen. De meest aangehaalde en populaire nieuwe brandstof is LNG alhoewel DG Environment ook LPG en CNG wel in beeld wil hebben.

De EU met sprekers Siim Kallas en Jean-Eric Pacquet, DG MOVE’s Director European mobility network was goed vertegenwoordigd en de laatste onderstreepte nog eens een keer dat de binnenvaart een competitief voordeel dreigt te verliezen omdat andere transportmodaliteiten snellere positieve ontwikkelingen t.a.v. emissies hebben. Zes andere sprekers presenteerden nieuwe ontwikkelingen, wilden een harmonisatie in de EU-binnenvaartregelgeving, gingen in op de (te) lage transportprijzen en de moeilijke tijd om voor de nieuwe investeringen geld van de banken te krijgen, drongen er bij de Commissie op aan, vanwege verschillende redenen, om het tijdpad m.b.t. emissievermindering niet te strak te maken en over subsidiëring soepel te oordelen.

Günther Jaegers van Chemgas Shipping vroeg zich af waarom het spoor, dat hetzelfde type motoren gebruikt, (nog) niet wordt aangepakt en Sunniva Fluitsma van de ASV (Algemene Schippersvereniging in Nederland) die een groot deel eigenaren van kleinere binnenschepen vertegenwoordigt, stelde dat deze laatste groep niet aan de EU-emissie-eisen zou kunnen voldoen waardoor enorme contigenten vrachtwagens, door verschuiving van volumes, zich bij de huidige goederenstromen over de weg zouden vervoegen. Slotsom van het seminar: Wat de Commissie wil en wat de binnenvaart wil, sluit zeker nog niet naadloos op elkaar aan.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1