OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Binnenschippers maken de vaarwegen vrij; OTM streeft naar beter overleg

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 26/04/13 binnenschipblokkades

De, sinds 15 april, opgetrokken (filter)blokkades van verschillende sluizen en vaarwegen in België, is ten einde. De binnenscheepvaart heeft na uitgebreid overleg met staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet en verschillende toezeggingen van diens kant, besloten een einde aan de blokkades te maken.

In kort geding had een rechter, op verzoek van een daar geblokkeerde Nederlandse schipper, overigens woensdag al besloten dat de gebeurtenissen niet als staking kon worden aangezien en beval de sluis bij Evergem, op straffe van een dwangsom van € 800,00 per uur voor elke betrokkene, vrij te maken.

OTM had verleden vrijdag al een brief naar twee betrokken gewestelijke ministers en staatssecretaris Wathelet gestuurd en hun verzocht al het mogelijke te doen de blokkades op te heffen omdat de kosten voor de verladers de pan uit dreigden te komen, producties stil konden vallen en de imagoschade voor de binnenvaart niet te overzien zou zijn. Bovendien heeft OTM aan betrokkenen te kennen gegeven dat er altijd wordt opengestaan voor welk overleg met de binnenvaart dan ook. Expliciet naar de binnenvaartorganisaties toe zal dit nog eens worden herhaald omdat een aantal zaken uit de toezeggingen best een nader gesprek waard zijn.

Eén van die zaken is dat Wathelet tussenpersonen en opdrachtgevers medeverantwoordelijk wil maken en bestraffen wanneer prijzen worden toegepast die de kosten niet dekken. Dat is op zich al een enorm probleem wat mogelijk onoplosbaar is. Het kan betekenen dat een opdrachtgever de schipper zal moeten vragen om zijn kostenplaatje openbaar te maken, dat zal moeten verifiëren en een winstpercentage bespreken. Een tweede offerte zal evenzo behandeld moeten worden (tijd!) en een schipper die net zwaar heeft geïnvesteerd zal uiteraard een hoger kostenplaatje hebben en mogelijk geen transport toegewezen krijgen.

Ondertussen heeft het bestuur van OTM, na overleg met de Nederlandse zusterorganisatie EVO waar tussentijds steeds overleg mee werd gepleegd, bij monde van zijn voorzitter Nik Delmeire, gisteren dezelfde eerdergenoemde overheden weer aangeschreven en dank uitgesproken dat de onderhandelingen tot een goed resultaat hebben geleid (zie brief in bijlage). Hij meldde tevens dat niet vergeten mag worden dat OTM, via het Europees Shippers’ Council participeert in initiatieven van de EC zoals Naiades II die de algehele verbetering van de binnenvaart in Europa nastreeft en in ELAN (European Logistics Advisory Network) welke bedrijven gaat adviseren de binnenvaart actief te gebruiken.

icon Vervolgbrief blokkades binnenvaart dd. 25 april (18.79 kB)

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1