OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wetsontwerp bevrachting en prijsvorming binnenvaart blijft overeind in Kamercommissie

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 25/04/14

Het wetsontwerp 'bevrachting en prijsvorming binnenvaart' werd afgelopen woensdag in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidszaken besproken. Het belangrijkste punt voor verladers in dit decreet is het niet meer mogen inkopen van scheepscapaciteit tegen een ongeoorloofde lage prijs.

In feite is dit wetsontwerp een omzetting van de Europese Richtlijn 96/75 die mede over hetzelfde onderwerp gaat, met dien verstande dat België de ongeoorloofde prijs heeft ingevoegd. Wat is een ongeoorloofde prijs? De letterlijke tekst van het wetsontwerp luidt: Een prijs die, mede rekening houdend met de eisen die aan het schip worden gesteld, onvoldoende is voor de vervoerder om alle kosten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met de exploitatie te dekken.

Al eerder schreven we dat het een welhaast onmogelijke opgave voor een verlader is om vast te stellen of de overeengekomen prijs ongeoorloofd is. Daarvoor zal de schipper zijn boeken moeten open leggen en dan nog behoeft de grondslag niet correct zijn. En wat wanneer meerdere offertes worden gevraagd? De verlader is dan op de hoogte van de bedrijfsvoering van verschillende aanbieders en willen die dat? Daar valt nog veel over te zeggen.

In het wetsontwerp wordt ook nog vermeld dar er een Commissie Binnenvaart zal worden opgericht. Het wetsontwerp wordt van kracht zodra de publicatie in het Staatsblad is geschied.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1