OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vaarzekerheid in de binnenvaart

IntegraalwaterbeleidBron: OTM – Chris Temmerman – 10/10/14

De waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal NB en NV De Scheepvaart hebben een gezamenlijke aanpak uitgewerkt rond de problematiek van de waterstanden op de Vlaamse waterwegen en deze aanpak beschreven in het 'Masterplan Waterbeheersing Waterwegen: Vooruitblik 2020'.

Als modale burgers is het fenomeen van periodes van langere droogte (zie recent nog de maand september) enerzijds en hevige regenval (met wateroverlast) ons wel bekend. Het spreekt voor zich dat deze wisselende situaties ook een impact hebben op de waterstanden van de rivieren en bijgevolg ook op de bevaarbaarheid van de waterwegen, die in aanmerking komen voor vervoer van goederen op deze binnenvaartrivieren.

Het belang van deze impact mag niet onderschat worden en kan resulteren in bijkomende complicaties voor de binnenvaart:

  •  Beperking van de mogelijkheden van goederentransport: lage waterstanden hebben op de Rijn tot gevolg gehad dat vervoer van goederen sterk beperkt of bijna onmogelijk werd.
  •  Binnenschippers worden genoodzaakt kleinere vaartuigen in de vaart of beschikbaar te houden, die bij normale waterstanden te klein zijn om efficiënt te kunnen ingezet worden.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Duidelijk is wel dat deze factoren een negatieve invloed hebben op de kostprijzen en dus een nadelig zijn in de concurrentie met andere vervoersmodi.

Het masterplan plaatst de focus op 3 P's:

  •  Preventie: in de vorm van het toepassen van de watertoets bij stedenbouwkundige verplichtingen en door aandacht te vragen voor voldoende regenwateropvang.
  •  Protectie: bestaat o.a. in het beter beschermen van de kust, verhogen van de dijken langs de waterwegen, meer ruimte geven aan de rivieren.
  •  Paraatheid: het opzetten van waarschuwingssystemen.

Belangrijk is ook aan te stippen dat de inspanningen om de bevaarbaarheid van de waterwegen te garanderen, eveneens een positieve invloed hebben op andere invalshoeken: het voorkomen van overstromingen, de bescherming van drinkwatervoorraden, leveren van groene energie via waterkrachtcentrales.

O.T.M. zet zich reeds lang in voor het aanmoedigen van multimodaal vervoer van goederen en heeft steeds gesteld dat – om de toekomstige economische groei te faciliteren – een uitbreiding van alle vervoersmodi nodig zal zijn, dus ook van de binnenvaart. OTM verheugt zich dan ook in de aanpak van de waterwegbeheerders en zal die ook ten volle ondersteunen.
Voor meer info, zie: www.binnevaart.be

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1