OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Elk transport op het water haalt een pak vrachtwagens van onze wegen

steenbruggesluisUitvoering Project Stadsvaart - shift van weg- naar watertransport

Bron: Vlaams Parlement - Jorgen De Man - 13/07/16

BRUSSEL/BRUGGE – De werken aan de Steenbruggebrug zullen van start gaan in het najaar van 2018, enkele maanden later dan gepland. De werken aan de Dampoortsluis vangen aan in 2019. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).
In november 2014 ging de studie voor het project Doortocht Brugge van start, met als doel de knelpunten in de doortocht voor schepen weg te werken. Prioritair hierbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis.

Shift van weg- naar watertransport 

Het beter ontsluiten van de haven van Zeebrugge langs het water is van cruciaal belang voor de verdere economische ontwikkeling van de haven.OTM kan het verbeteren van transportinfrastructuur alleen maar toejuichen en steunt ook de modal shift volledig, zolang dit gestuurd wordt door een vrije keuze van de verlader.

Bovendien is het van groot belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart in Vlaanderen. Minder drukke en kapotgereden wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt een pak vrachtwagens van onze wegen”, zo verduidelijkt Bert Maertens de beleidsdoelstelling van het project.

Steenbruggebrug in 2018, Dampoortsluis in 2019

“De goedkeuring van de milieueffectenrapportages (MER) van beide projecten, waarin de mogelijke milieugevolgen onderzocht worden, is voorzien voor dit najaar. De Vlaamse Regering zal dan in het voorjaar van volgend jaar een beslissing kunnen nemen over welke alternatieven nog verder uitgewerkt moeten worden. Oorspronkelijk was deze beslissing medio 2016 voorzien”, aldus Bert Maertens.
Voor de Steenbruggebrug volgt daarna een tweede fase in de MER-procedure waarna de contractvorming kan aanvangen. Bert Maertens: “Na afloop hiervan wordt een bouwvergunningsaanvraag ingediend. Pas na het verkrijgen hiervan kunnen de eigenlijke werken van start gaan. Dit wordt voorzien in het najaar van 2018, enkele maanden later dan voorzien.”

Bij de Dampoortsluis wordt, na de bepaling van het voorkeursalternatief, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. “Deels overlappend met de opmaak van het RUP kunnen de contracteringsfase voor de bouw van de nieuwe Dampoortsluis en de project-MER-procedure worden opgestart. De werken kunnen worden aangevat in 2019, na het verkrijgen van de bouwvergunning”, besluit Bert Maertens.

OTM kan het verbeteren van transportinfrastructuur alleen maar toejuichen en steunt ook de modal shift volledig, zolang dit gestuurd wordt door een vrije keuze van de verlader.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1