OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Europese binnenvaart krijgt steuntje in de rug

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 28/02/13

Eén van de projecten waarmee de Europese Commissie het gebruik van binnenvaart wil versterken is het instellen van ELAN (European Logistics Advisory Network). Dit netwerk zal op neutrale basis informatie en advies moeten geven zodat het kennisniveau van transportgebruikers en logistieke dienstverleners ten aanzien van duurzame transportopties vergroot wordt. Een adviesraad moet de nodige begeleiding geven.

Op 21 februari was de eerste bijeenkomst van de adviesraad met vertegenwoordigers van verschillende disciplines die een relatie tot de binnenvaart hebben. Namens de Europese verladers zetelt OTM’s Willem Buitenkamp. De belangrijkste taak van de adviesgroep is het netwerk bij te staan met betrekking tot de te volgen strategie en voortgang en resultaten te bespreken. Focus ligt op de TEN-T binnenvaartcorridors 6 (Rotterdam-Genua) en 9 (Amsterdam-Bazel/Lyon/Marseille) Op termijn zou, mits geslaagd, het ELAN-concept gebruikt kunnen worden voor andere corridors.

Binnen dit netwerk worden een aantal ‘facilitoren’ tewerk gesteld die, in aanmerking komende, bedrijven kunnen bijstaan bij het versterken van hun binnenvaartpakket. Dit project loopt voorlopig tot begin 2015.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1