OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

IRU wil het laden en lossen verbeteren

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 19/04/13

De Raad Goederenvervoer van de IRU, de koepelorganisatie van de wegvervoersorganisaties wil het laden en lossen van vrachtwagens verbeteren en heeft daarvoor een richtlijn aangenomen die uit een drietal aanbevelingen bestaat. Die aanbevelingen zullen dus in klare tekst moeten worden omgezet en de optimale weg daarvoor is in overleg met de opdrachtgevers, hetgeen onderling of in groter verband kan gebeuren.

De drie aanbevelingen zijn de volgende:

1) Een vrijwillige gedragscode hoe te gedragen bij conflicten tussen de chauffeur en het loodspersoneel.

2) Opnemen van regels in de vervoersovereenkomst waarin wordt vastgelegd, welke partij verantwoordelijk is voor laden en lossen en regels over het bewaken van wachttijden.

3) Het gebruik van IT-toepassingen waardoor vervoerders, waar mogelijk, laad- en lostijden vast kunnen leggen en inzicht te geven aan verladers en vervoerders over beschikbaarheid van laadperrons, loodspersoneel. Wanneer de vervoerder bovendien op de hoogte is van de beschikbare ruimte in het magazijn, kan hij zijn rit gemakkelijker plannen.

Eén en ander zal er toe moeten bijdragen dat bijvoorbeeld de rij- en rusttijden beter gerespecteerd kunnen worden, de taakverdeling duidelijk wordt vastgelegd en wachttijden mogelijk worden verminderd. Volgens de IRU bestaat er overigens geen volledig pasklaar antwoord om alle problemen bij laden- en lossen aan te pakken maar deze drie aanbevelingen moeten er toe bijdragen om in ieder geval een groot deel van het laden en lossen te verbeteren. Verladers kunnen op bovenstaande al anticiperen want ook wij zijn gebaat bij een efficiënte afwikkeling.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1