OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vlaams parlement stemt in met proefproject ecocombi's

Bron: OTM - Chris Temmerman - 26/04/13

Het mogelijk maken van het gebruik van ecocombi’s is een dossier waaraan OTM reeds heel wat aandacht heeft aan besteed. OTM is van mening dat alle vervoersmodi moeten streven naar een uitbreiding van de capaciteit; dit om de ononderbroken mobiliteit van goederen in de toekomst te vrijwaren.

Voor het vervoer van goederen over de weg draagt het inzetten van ecocombi’s bij tot een verhoging van de capaciteit, aan een proportioneel lagere kost en een lagere milieuvervuiling.

Het Vlaams parlement heeft zijn toestemming gegeven voor het opzetten van een proefproject met ecocombi's. Met dit proefproject wil Vlaams minister van mobiliteit, Hilde Crevits de impact van de trucks op economisch, ecologisch en logistiek vlak nagaan. Nu het kaderdecreet is gestemd in het parlement moet er nog worden gewacht op de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse regering. Daarna zal men waarschijnlijk teruggaan naar de reeds aangemelde en geselecteerde, geïnteresseerde bedrijven voor de vastgelegde Vlaamse corridors. Mogelijk dat ook andere, nog geïnteresseerde bedrijven zich kunnen aansluiten, hoewel de selectie vrij streng is.

De start van het proefproject zou voor de vakantie een aanvang nemen maar absolute duidelijkheid is daarover nog niet, voor zover wij zijn geïnformeerd. Ecocombi’s hebben een lengte van 25,25 meter en een treingewicht van 60 ton. Al vijf jaar geleden keurde het Vlaamse parlement een resolutie voor het onderzoek naar de inzet van dit type voertuig goed. Oppositiepartij Groen blijft zich echter verzetten tegen het proefproject. Volgens de partij hebben studies al gewezen op een negatieve impact op gezondheid en milieu en een toenemende filedruk. Welke die studies zijn, is niet duidelijk. Wel is in de praktijk, ook door studies en evaluatierapporten, in bijvoorbeeld Zweden en Nederland het tegendeel bewezen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1