OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Nieuwe studie gepresenteerd in Europees parlement i.v.m. Ecocombi's

EcocombiShellBron: OTM - Chantal Smet - 06/09/13

BRUSSEL - Langere en zwaardere trucks moeten de grenzen over kunnen, Europa in. Dat vinden wij bij OTM. De nieuwe studie die gisteren is gepresenteerd in de Transportcommissie van het Europees Parlement wijst op de vele voordelen.
De uitkomst van de studie is bijzonder positief. Het neemt veel bezwaren van critici weg.. "Wij hopen dat deze studie de tegenstanders in het EP overhaalt om grensoverschrijdend vervoer met deze trucks toe te laten."

De zogeheten ecocombi's zijn vrachtauto's met twee aanhangers of een verlengde aanhanger. Bedrijven kunnen zo meer over de weg vervoeren met gebruik van minder vrachtauto´s. Dat scheelt CO2-uitstoot. Het onderzoek toont dat de lange zware vrachtauto´s niet schadelijker zijn voor verkeersveiligheid en het wegdek dan normale vrachtwagens.
De uitslag is een steun in de rug voor de Europese transportsector.
EU-commissaris Kallas (Transport) had eind 2012 al een lans gebroken voor de ecocombi. Hij stelde dat de wagens de grens over mochten zodra lidstaten onderling goedkeuring geven. Dit is helaas nog steeds niet geregeld al zijn ze bezig met een proefproject.


De proef met ecocombi's in Vlaanderen lijkt er nu eindelijk te komen. Het streven is om deze op 1 januari 2014 van start te laten gaan. Er komen tien trajecten waar ecocombi's mogen rijden. Volgens de laatste informatie  komen er geen beperkingen voor het aantal deelnemende bedrijven. Dat biedt Nederlandse vervoerders  (in Nederland zijn er al een 1000-tal) volop mogelijkheden om straks met ecocombi's naar België te rijden. Er werd reeds op 19 juli een voorstel  aan de Vlaamse regering voorgelegd. Daarna moet het nog voor advies langs de Mobiliteitsraad Vlaanderen en de Raad van State. Na definitieve goedkeuring door de regering kan het dan eind september begin oktober gepubliceerd worden. Kort daarna zal de aanmeldingsprocedure van start gaan. Deze gaat een maand duren en staat open voor alle bedrijven, zowel uit België maar ook uit Nederland en andere landen.

In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen bedrijven zelf met voorstellen voor trajecten komen. Uit het totale aanbod zullen maximaal tien trajecten geselecteerd worden. Het spreekt voor zich dat trajecten met een zo groot mogelijk gedeelte van de route over een snelweg de meeste kans maken. Er komt ook geen beperking voor het aantal bedrijven dat per traject wordt toegelaten. Bij eerdere berichten was er nog wel sprake van dat er per traject maximaal één bedrijf met ecocombi's zou mogen deelnemen. Volgens het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is men daarvan afgestapt. Goed nieuws dus. Als het uitvoeringsbesluit in deze vorm wordt aangenomen, geeft dat Belgische vervoerders meer ruimte om aan de Vlaamse proef te kunnen deelnemen.

Het opent ook de weg voor grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's tussen Nederland en België. De komende proef in België beperkt zich vooralsnog tot Vlaanderen. Deze gaat 2 jaar duren met een optie voor nog eens 2 jaar. (AS)


OTM hoopt dat er snel kan worden gestart met grensoverschrijdende trajecten die zorgen dat de doorstroom van de Belgische export wordt verbeterd.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1