OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Transportnieuws op Nieuwjaarsreceptie

Bron: OTM - Raymond De Ruytter - 04/02/14

OTM was te gast op de nieuwjaarsreceptie van Febetra en Transport & Logistiek Vlaanderen op maandag 27 januari ll. in het prestigieuze Autoworld aan het Jubelpark in Brussel. UPTR was als derde transportorganisatie dit keer niet in de organisatie betrokken.

In het panelgesprek viel de aanwezigheid op van Philippe De Backer, Europees Parlementair en lid van de Fractie 'Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa'. Hij maakt tevens deel uit van de Commissies voor Vervoer , Economische en Monetaire Zaken & Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

De transportsector sprak uit dat transport en logistiek erg belangrijke troeven zijn voor ons land, maar zonder extra ondersteuning van de overheden zullen we dit platform niet verder kunnen ontwikkelen en zelfs erger nog, zal het opgebouwde potentieel in verval geraken.

Beide organisaties, TLV en Febetra ijveren samen voor een betere concurrentiepositie van de Belgische transporteurs en eisen lagere sociale lasten door bv. minder sociale lasten op de niet-productieve uren en herbevestigen van "professionele diesel" met minder accijnzen. Ook braken ze een lans voor een soepelere regeling betreffende de technisch controle van vrachtwagens (zoals bv. keuring in de garage of werkplaats van de onderneming zelf, wat quasi overal in de EU al het geval is).

Op het vlak van cabotage vragen ze enerzijds geen verdere vrijmaking , maar anderzijds ook meer controle op de huidige reglementering om zodoende een -min of meer- naar een gelijk speelveld toe te werken.

Verder wensen beide federaties dat grensoverschrijdend vervoer met voertuigen van 44 ton tussen lidstaten wordt toegelaten in die landen/staten waar zulke tonnenmaat op het eigen grondgebied mag. Dit verbod is regelrecht tegen het principe van "duurzaam ondernemen" dat zo dierbaar is aan de Europese Commissie.

Een kilometerheffing kan slechts als het tegelijkertijd voor alle weggebruikers wordt ingevoerd en de inkomsten worden gebruikt om investeringen in de weginfrastructuur te bekostigen, zo besloten ze.

Als verladers zijn al deze zaken ons niet onbekend en in feite streven we naar hetzelfde. De genoemde standpunten zijn al uitgebreid in onze communicaties besproken en met de transportfederaties meent OTM dat er nog voldoende werk aan de winkel is.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1