OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Zal de Oosterweelverbinding afdoende kunnen worden gefinancierd?

rekenhofBron: OTM - Willem Buitenkamp - 28/03/14

Wanneer de financiering niet voldoende rondkomt is het maar de vraag of een sneuvelscenario uit de kast moet worden gehaald, maar eigenlijk is dat een ondenkbare piste omdat Oosterweel als een ondeelbaar project moet worden uitgevoerd. Het Rekenhof heeft echter z'n bedenkingen over de financiering en met name over het gedeelte wat door de toekomstige concessiehouder moet worden opgebracht.

In zijn 6e voortgangsrapportage over het Masterplan 2020 waar Oosterweel een deel van uit maakt, schrijft het Rekenhof dat er vragen te stellen zijn over de financiering hiervan. Dat gaat dan niet alleen over hetgeen door de concessiehouder moet worden gevonden en zoals het er nu uitziet al in 2016 maar ook over de hoogte van de tolgelden. De totale kosten zullen zo'n 3 miljard euro bedragen waarvan 2 miljard privaat geld zal moeten zijn. Investeerders willen uiteraard rendement en dat zal uit de tolgelden moeten komen. Bij een slecht financieel klimaat zullen de eisen hoger zijn.

Het Rekenhof wijst erop dat de voorziene gedifferentieerde tolheffing moet worden afgetoetst tegen Europese regelgeving. Ook mag ze naar onze mening vooral niet te duur worden omdat anders de gewenste verkeersspreiding absoluut in het gedrang komt en andere gebieden een onaanvaardbare verkeersdruk te verwerken zouden krijgen. Het is nog te vroeg voor ons als verladers om het Antwerpse kostenplaatje te maken maar de portemonnee zal getrokken moeten worden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1