OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Geen enkele Belg in de nieuwe Transportcommissie (TRAN) van het EU-parlement

transportcommissieBron: OTM - Willem Buitenkamp - 04/07/14

Naar het zich laat aanzien zal in de nieuwe Transportcommissie van het Europese parlement, geen enkele Belg gaan zetelen. Dat zou betekenen dat het lobbywerk met hulp van de naaste buren, de Nederlanders, moet geschieden want die gaan met 2 afgevaardigden in deze commissie zetelen. Uiteraard zijn er ook andere buren die in beeld kunnen komen om hulp bij het lobbywerk te bieden.

In de vorige legislatuur had België een tweetal vertegenwoordigers in de transportcommissie, de liberaal Philip de Backer en de sociaal-democraat Said El Khadraoui die, wanneer het bijvoorbeeld over wegvervoer ging, meesttijds lijnrecht tegenover elkaar stonden. In de nieuwe commissie die met vijf leden wordt vergroot van 44 naar 49 leden staat op de ontwerp-commissieledenlijst geen enkele Belg tenzij er nog een verandering in de liberale afvaardiging komt en Philip de Backer inschuift.

De voorziene TRAN-commissieverdeling over de verschillende groeperingen is als volgt: 15 leden van de Europese Volkspartij, 13 van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, 5 van de Europese Conservatieven en Hervormers, 4 van de Liberalen en Democraten voor Europa, 3 van de Groenen/Europese Vrije Alliantie, 3 van 'Unitair Links/Noords Groen Links', 3 van 'Europa van Vrijheid en Directe Democratie' en 3 van de 'Niet Ingeschrevenen' ofwel niet behorende bij een fractie'.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1