OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Sinds 1 september is de nieuwe transportwetgeving in voege

Bron: Truck&Business - Claude Yvens - 01/09/14

Op 1 september trad de nieuwe transportwetgeving voor het Belgisch wegvervoer in voege. Wij zetten de belangrijkste veranderingen die erin voorkomen voor u even op een rijtje:

Toegang tot het beroep

Marc De Meyer, binnen de FOD Mobiliteit belast met de vragen rond reglementeringen: "De eis van eerbaarheid, die enkel gold voor fysieke personen, die het bedrijf leiden, wordt voortaan uitgebreid naar het bedrijf zelf. Om deze eerbaarheid te verkrijgen, zal niet enkel rekening gehouden worden met inbreuken op het vlak van transport (technische keuring, rij- en rusttijden, vakbekwaamheid van chauffeurs, rijbewijs...), maar ook met onmiddellijke vaststellingen, administratieve boetes en minnelijke schikkingen. Wat de inbreuken op het vlak van het transport betreft, zal men voortaan rekening houden met het soort inbreuk en niet langer enkel met het bedrag van de bestraffing. "De lijst met inbreuken is dus in België langer geworden dan in de Europese reglementering 1071/2009. De terugwerkende kracht gaat daarentegen niet verder meer dan de tien laatste jaren.
Een toekomstige beheerder van een transportbedrijf zal 'op eigen kracht' kunnen studeren ter voorbereiding van het behalen van de vakbekwaamheid, maar indien hij niet slaagt voor het examen zal hij wel een les moeten volgen bij een erkend instituut.

Administratieve formaliteiten

De bevoegde autoriteit zal bedrijven die een vergunning of een bestuurdersattest aanvragen niet verplichten om informatie of documenten te bezorgen, die de autoriteit zelf ook langs elektronische weg kan vinden.


Transportvergunning

Alle transportbedrijven zijn voortaan opgenomen in een elektronisch register, dat compatibel is met het toekomstige Europese ERRU register.
Een vergunning is enkel geldig indien ze vergezeld wordt door een in het eRegister ingeschreven nummerplaat.
Een vergunning kan ingetrokken worden indien het bedrijf zich schuldig maakt aan ernstige inbreuken in België of het buitenland.
De vervoerder die een inbreuk begaat tegen de transportwetgeving en die niet strafrechtelijk vervolgd wordt, kan wanneer de vaststelling van de inbreuk niet op de openbare weg plaatsvond niettemin door de administratie via een administratieve boete beboet worden.


Vestigingsvereisten

De nieuwe wet preciseert dat een bedrijf dat over een transportvergunning beschikt op zijn Belgische zetel alle transportdocumenten (CMR) voor de voertuigen, die deze transportvergunning gebruiken, ter beschikking moet hebben.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1