OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vrachtbrieven verplicht

documentenBron: OTM - Jurgen Huygh - 25/09/14

De sector van het goederenvervoer binnen België en uitgebreid de Europese Unie worden geconfronteerd met een ernstig en eerlijk concurrentie verstorend probleem van sociale dumping. Daarbij worden, geheel tegen de afspraken die dienaangaande heersen binnen de Belgische en Europese wetgeving, maar vaak gebruik makend van hiaten in deze wetgevingen, buitenlandse arbeidskrachten via constructies en kunstgrepen ingezet voor het nationaal transport van goederen.

Een wetsvoorstel, zoals hieronder beschreven, kan vermijden dat de binnen Europa geldende flexibiliteit ten aanzien van cabotage misbruikt wordt voor het stellen van activiteiten van sociale dumping. Deze activiteiten hebben een marktverstorende werking ten aanzien van de vele ondernemingen en werknemers onder ons die op een eerlijke en met de wet congruente manier binnen deze sector actief zijn, en dit vaak ook bij transport in het buitenland naleven.

De cabotageregels stellen op Europees niveau dat, aansluitend op een rit van internationaal vervoer en in de tijd beperkt tot zeven dagen, maximaal drie ritten van nationaal transport mogen worden uitgevoerd door deze vrachtwagen of trekker. Na deze drie ritten moet de vrachtwagen of trekker zich opnieuw van het grondgebied verwijderen. De praktijk leert echter dat dit binnen het huidig wettelijk kader heel moeilijk te controleren is.

Vandaar het voorstel van sp.a kamerleden David GEERTS en Karin TEMMERMAN om de controles veel effectiever te maken en dit door het verplicht bijhouden van een fysiek register waarin het origineel of een kopij wordt bijgehouden van alle op de vrachtwagen of trekker van toepassing zijnde vrachtbrieven (CMR´s), chronologisch geordend en duidelijk leesbaar, voor een periode teruggaand tot één maand. Dat zou de controlediensten, bevoegd voor de controle op misbruik van de cabotageregels, toelaten om op basis van de vrachtbrieven een reconstructie te maken van het traject van de vrachtwagen of trekker door het samen lezen van de gegevens uit de digitale tachograaf en het gegevens register.

Als verladers kunnen wij dit voorstel alleen maar toejuichen aangezien dit de eerlijke concurrentie bevordert en hopen wij ook dat dit niet bij een nationaal initiatief blijf maar ook Europees wordt waardoor onze transporteurs op een eerlijke manier, ook in het buitenland, kunnen concurreren.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1