OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Belgische kilometerheffing nog niet op punt

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 24/04/15 kilometerheffing1

Het zal de opmerkzame lezer van de OTM Nieuwsbrief niet ontgaan zijn dat wij al in 2013, mogelijk als eerste, aangaven dat de ingangsdatum voor de Belgische kilometerheffing van 1 januari 2016 een moeilijk haalbare kaart zou zijn. Verladers hebben ervaringen hieromtrent in andere landen en een jaartje is zo voorbij, zeker waar het om technische hoogstandjes gaat en daarbij nog komt dat we met de wensen van drie Gewesten te maken hebben.

Het wegennet bijvoorbeeld, waar de kilometerheffing geldig zal zijn, bleek niet overal identiek net zoals de tarieven hiervoor. Nog steeds is het daarnaast niet duidelijk hoe hoog het tarief zal zijn en als het 'smart' wordt (plaats, tijdstip, type vrachtwagen), wat dat gaat betekenen in de tariefstelling. Komt er 'earmarking' (alle of een deel van de opbrengsten worden weer gebruikt voor de wegeninfrastructuur) of is het slechts een platte belastinginkomst? En gaat er nog iets gebeuren voor de voertuigen met minder dan 3,5 ton MTM? Kortom, nog een aantal belangrijke vraagtekens waar de verladende sector graag snel een antwoord op wil hebben.


Verder roert de transportindustrie zich en kwam al met een pakket van wensen die zouden moeten worden ingepast in de wetgeving, die overigens ook al vertraging schijnt op te lopen. De Europese koepel van interoperabele tolheffers zou dan een klacht hebben ingediend bij de Europese Commissie over de niet conforme uitvoering van de heffing en zo is er meer te zeggen. In Nederland is de kilometerheffing, die nog steeds op de plank lag, volledig afgeblazen wegens te technische en operationele problematieken. Dat geeft te denken. Het Vlaamse kabinet voor Mobiliteit en Openbare Werken heeft meegedeeld dat de invoeringsdatum van de heffing van 1 januari wegens vertraging in de uitrol naar eind maart 2016 verschoven wordt. Geen goed geluid en wellicht een opmaat naar verdere verschuiving?

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1