OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De implicaties van een kilometerheffing voor de Belgische industrie

Bron: KU-Leuven  – Vives – herwerkt door Ruben Benoot - 08/05/15 belgie

Op 11 maart 2015 publiceerde Vives, Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (KU Leuven), het rapport 'Het belang van transport voor de Belgische industrie en de implicaties van een kilometerheffing op vrachtwagens'.
Hun besluit was dat – rekening houdend met het huidige ontwerp waarbij enkel vrachtwagens belast worden, het grote belang van wegverkeer in de industriële transportvraag, en het grote aandeel van vervoer door personenwagens – de slimme kilometerheffing slechts een beperkte impact zal hebben op de totale hoeveelheid gereden kilometers op de Belgische wegen. Verder blijkt dat de intentie van de overheid om economische agenten aan te moedigen om alternatieven te zoeken voor hun huidige transportgewoonten niet het beoogde resultaat zal halen.

Concreet werd gesteld dat het bedrag gespendeerd aan transport overeenstemt met een kleine 10 % van de totale toegevoegde waarde gecreëerd door de industriële sectoren. Koplopers in de vraag naar industrieel transport zijn de sectoren Voeding en Dranken, Chemie, en Metalen in primaire vorm. Als we de transportintensiteit (de verhouding tussen de sectorale vraag naar transport en de toegevoegde waarde gecreëerd door de desbetreffende sector) in beschouwing nemen, dan ziet de rangorde er enigszins anders uit. De houtindustrie, papier, automotive, cokes en petroleumproducten en de sector Voeding en Dranken maken het meest intensief gebruik van transport.
Wegtransport blijft daarbij met voorsprong de belangrijkste transportmodus en neemt gemiddeld meer dan de helft van de totale transportvraag voor zijn rekening. Voor sommige sectoren bedraagt het aandeel wegtransport zelfs 80%. Transport, en in het bijzonder wegtransport, is een belangrijke factor in de processen van de Belgische industriële sector.
Het is duidelijk dat een invoering van een kilometerheffing hoe dan ook een negatieve invloed zal hebben op de concurrentiekracht van de Belgische industrie.

Bovendien schrijft de FOD Mobiliteit en Vervoer slechts 6 % van het aantal gereden kilometers toe aan vrachtwagens ingeschreven in België. Het BIVV stelt dat over de periode 2005 – 2007 ongeveer 40 % van de vrachtwagenkilometers gereden op de Belgische wegen worden afgelegd door buitenlandse vrachtwagens.

We kunnen dus aannemen dat het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtwagens een effect kan uitoefenen op slechts 10 tot maximaal 20 % van het totale aantal gereden kilometers. De beoogde impact op het totaal aantal gereden kilometers zal dus zeer beperkt zijn met een eenzijdige belasting van enkel vrachtwagens.

Bedrijven hebben, waar mogelijk, reeds de overstap naar andere transportmodi gemaakt. De aansluiting op en de dichtheid van spoor- en waterwegen kan in veel gevallen nog niet concurreren met ons huidig wegennet. Bovendien vragen hedendaagse supply chains meer toegevoegde waarde van logistieke processen. (kortere lead times, grotere reactiviteit, meer flexibiliteit, controle en transparantie, efficiënter voorraadbeheer, ...). Het is dan ook aan de orde om deze alternatieve transportmodi verder te blijven ontwikkelen en competitiever te maken, veeleer dan het ontmoedigen van wegtransport zonder valabel alternatief.

Over het hoe en wanneer deze kilometerheffing er moet komen zal wellicht nog veel gesproken en geschreven worden. Maar laat ons de negatieve effecten voor de Belgische industrie en het geringe resultaat van deze maatregel niet uit het oog verliezen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1