OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Kilometerheffing voor vrachtwagens: Wat baten kaars en bril...?

taxBron: OTM – Chris Temmerman – 20/06/15

1 april 2016. Het is geen aprilgrap, want het is echt: startdatum van de kilometerheffing in België. Er is al veel over gediscuteerd, gedebatteerd, geschreven, iedereen heeft twijfels over nut en efficiëntie, maar ... het komt er aan!
Als verladersorganisatie is OTM Belgian Shippers' Council uiteraard zeer bezorgd om wat hiet staat te gebeuren. In een uitermate sterk concurrentiële omgeving kan iedere kostenverhoging gemeden worden als de pest. En als kostenverhoging zou resulteren in een betere dienstverlening, zijnde een betere mobiliteit, dan zouden we daar nog kunnen mee leven, maar ondertussen is uit ervaringen in andere landen en uit verschillende studies wel duidelijk geworden dat daar geenszins sprake zal van zijn.

Discriminatoir

Wat eerst en vooral tegen de borst stoot, is het discriminatoire karakter van de maatregel. Alleen vrachtwagens worden belast met deze kilometerheffing. Deze categorie voertuigen vertegenwoordigt ongeveer 12% van het wagenpark in België. De 88% andere voertuigen komen niet in aanmerking. Blijkbaar kon de Vlaamse regering niet meer om deze onrechtvaardigheid heen en kondigde Minister Weyts een proefperiode nog in de huidige legislatuur aan. Laten de eigenaars en bestuurders van personenwagens zich vooral geen illusies maken. Als na de volgende verkiezingen er weer gegraaid moet worden om budgettaire putten te vullen, zal de oplossing voor de hand liggen.

Niet efficient

Wat zal er gebeuren met de opbrengsten? De meldingen over de besteding van de opbrengsten vallen vooral op door hun vaagheid. Iedere regering in dit land zit krap bij kas. De inkomsten uit de kilometerheffing zullen dus zeer welkom zijn om het budgetaire deficit wat te verlichten.
Zal dit resulteren in een betere mobiliteit? Geenszins: alternatieven zijn er niet of onvoldoende, of kunnen niet de vereiste kwaliteit en service leveren. Om dezelfde reden zal er evenmin sprake zijn van een positief ecologisch effect.
België is niet het eerste land dat een taxatie invoert op het gebruik van openbare wegen. Derhalve zou men reeds kunnen leren uit de ervaringen in andere Europese landen. En wat stellen we vast? Duitsland heeft – met heel wat moeilijkheden en vertraging – de MAUT ingevoerd? Resultaat: riante extra inkomsten voor de staat, echter geen verbetering van de mobiliteit, wel verschuiving naar secundaire wegen, waar geen MAUT moet betaald worden. Frankrijk kent reeds lang zijn 'péage'. De opbrengst daarvoor komt de kwaliteit van het wegennet ten goede, maar mobiliteitsproblemen blijven ook daar acuut en de invoering van de 'Ecotaxe' is een echte lijdensweg. En we kunnen nog even doorgaan ...

Overleg

In de voorbije periode heeft de betrokken minister in het Nederlandstalig landsgedeelte overleg gepleegd met een aantal representatieve organisaties. Echter was telkens punt één: de kilometerheffing gaat door. Wat is het nut van dergelijk overleg? Overleg is slechts zinvol als het plaats vindt voor er beslissingen worden genomen. Nu resulteerde dit overleg enkel in het noteren van commentaren, het voorstellen van wat randmaatregelen en het nemen van een clandestiene foto van de mogelijke tarieven. Kortom: wat morrelen in de marge!
In een ernstig overleg zouden ervaringen uit het buitenland en studies van deskundigen aan bod moeten komen. OTM berichtte in eerdere nieuwsbrieven en op de OTM-website over het rapport van VIVES (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (KU Leuven), getiteld: 'Het belang van transport voor de Belgische industrie en de implicaties van een kilometerheffing op vrachtwagens'. Daarin werd geconcludeerd dat – rekening houdend met het huidige ontwerp waarbij enkel vrachtwagens belast worden, het grote belang van wegverkeer in de industriële transportvraag, en het grote aandeel van vervoer door personenwagens – de slimme kilometerheffing slechts een beperkte impact zal hebben op de totale hoeveelheid gereden kilometers op de Belgische wegen. Verder blijkt dat de intentie van de overheid om economische agenten aan te moedigen om alternatieven te zoeken voor hun huidige transportgewoonten niet het beoogde resultaat zal halen.
In Nederland kwamen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving tot gelijkluidende conclusies. Deze instanties stellen eveneens dat geen verbetering van de mobiliteit moet verwacht worden van een vlakke kilometerheffing. Een congestieheffing zou wel heil kunnen brengen, omdat op die manier de pieken zouden kunnen afgevlakt worden.
Ondertussen weten we dat studies enkel meetellen als ze passen in het kraam van de beslissingsnemer. Is dat niet het geval, dan worden die studies – ook al komen die van gerenommeerde instellingen en experten – straal genegeerd.

Gevolgen

Zoals eerder in dit artikel gesteld, zal deze maatregel niet resulteren in een verbetering van de mobiliteit, dus moet voor de ondernemingen hieruit geen kostenbesparing worden verwacht. De wegvervoerfederaties hebben reeds een berekening gemaakt van de kostenverhoging voor het goederenvervoer. Hoe ze daartoe komen is – bij het schrijven van dit artikel – niet duidelijk. Hoe zal het effect van de flankerende maatregelen in rekening worden gebracht? En wat met het Eurovignet?
Over het doorrekenen van de kilometerheffing blaast Minister Weyts intussen warm en koud: eerst een stevige verklaring dat van doorrekening geen sprake kan zijn; nadien neemt hij een stelling in dat de bedrijven dat zelf maar moeten uitmaken.

Onduidelijkheid troef dus. Net zoals over het aanrekenen van de kilometerheffing voor buitenlandse bedrijven. In theorie is dit vanzelfsprekend; over de uitvoering, handhaving en controle stellen we ons wel heel wat vragen.

Verenigd Europa

En wat met Europa? De minister geeft de indruk zich weinig zorgen te maken over de opwerpingen, die reeds werden geuit vanuit de hoek van de tolheffingsbedrijven. Ook onze noorderburen hebben reeds de alarmklok geluid bij de Europese instanties. Dus om een Vlaamse spreekwoord te citeren: we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes ....
Eerder in dit artikel werd reeds verwezen naar de systemen in andere Europese landen. Ieder EU-land hanteert verschillende systemen en tarieven. Waar is hier het Verenigd Europa? Naast die verschillen, probeert elk land ook nog eens de negatieve aspecten voor de eigen onderdanen wat te compenseren op een – al dan niet – stiekeme manier.
En alsof het niet genoeg is dat ieder land een eigen formule invoert, zullen in ons kleine België, een keukenschort groot, nog eens drie verschillende tarieven en tariefsystemen van toepassing zijn. Op die wijze doet dit land zijn reputatie van 'Absurdistan' nog eens allle eer aan.

Wat baten kaars en bril ....
Met uitzondering van de verhoogde inkomsten uit de kilometerheffing, wat niet meer is dan belastingsverhoging voor de bedrijven, zal deze maatregel geen enkel positief resultaat opleveren. Alleen blijkt geen enkele gezagsvoerder daaruit de logische conclusies te willen trekken. Van de uil wisten we dat hij niet zien wil.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1