OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Heeft u uw OBU al?

Bron: OTM - Roger Van den Bossche - 11/12/15OBU

1 april 2016 – Geen april grap … maar invoering van de ‘kilometertaks’ voor vrachtwagens +3.5 ton. Iedereen heeft twijfels over nut en efficiëntie ... maar het komt eraan. Op 1 december hield OTM in samenwerking met VIB dan ook een infosessie over deze materie. Naast het praktisch uitéénzetten van deze nieuwe heffing had OTM die avond ook de gelegenheid om samen met VIB en de bijhorende spelers hun visie omtrent de kilometertaks te verwoorden en u als verlader ook wat tips, structurele oplossingen en raadgevingen mee te geven, een samenvatting.

Vanaf 1 april 2016 dienen alle vrachtwagens +3.5 ton in het bezit te zijn van een OBU, On Board Unit geactiveerd aan de voorruit tijdens uw rit, ook op tolvrije wegen. U kan de OBU (sinds 01/10/15) reeds bestellen via WWW.SATELLIC.BE en binnenkort naar alle waarschijnlijkheid ook via andere leveranciers of EETS-providers. Viapass (spreker de heer Wim Hensen) is contractbeheerder ten aanzien van Satellic (spreker mevrouw Caroline Leys) namens de gewesten en is de private partner die het DBFMO contract zal uitvoeren (design, build, finance, maintain and operate). Via bovenstaande Satellic-website heeft u de mogelijkheid om online (mits betaling van 135 euro waarborg) de OBU binnen de 3 à 5 werkdagen te laten leveren in uw bedrijf.

O.T.M. Visie op de KM-Heffing

 • De KM-Heffing is naast de diverse toeslagen (naast de klassieke indexsprong, diverse tolkosten, overzetkosten, security kosten, fuel surcharges, wachttijden aan de grens en in de havens … enz.) waarmee de industrie reeds geconfronteerd wordt, terug een bijkomende belasting die geen oplossing zal bieden aan het dagelijks fileleed.
 • Men gaat het vrachtverkeer dat als doel heeft massaal de consumenten te bevoorraden nu nog eens extra gaan belasten!
 • Een vrachtwagen rijdt altijd in opdracht van iemand!
 • Als verladersorganisatie zijn wij zeer bezorgd om wat hier staat te gebeuren; in een uitermate sterke concurrentiële omgeving moet iedere kostenverhoging vermeden worden.
 • Alleen vrachtwagens worden belast, de andere voertuigen komen (voorlopig) niet in aanmerking.
 • Wat gaat er gebeuren met de inkomsten? De gepande netto opbrengst van 181 miljoen euro (35,9%) voor het Vlaams gewest wil men onder meer investeren in het verbeteren van de infrastructuur! Gezien iedere regering krap bij kas zit vrezen wij dat een deel van deze belastinggelden ook terug gebruikt zullen worden om het budgettaire deficit wat te verlichten. Wat ook opvalt is dat 189 miljoen euro van de totale 504 miljoen euro gaat naar werkingskosten, (37.5%) enkel en alleen om het systeem draaiend te houden!
 • In de voorbije periode is er tussen de ministeries enig overleg geweest met een aantal representatieve organisaties (zonder de verladers!). De eerste stelling was telkens “de KM-Heffing gaat door”. Welk nut heeft dergelijk overleg? Overleg is slechts zinvol VOOR er beslissingen worden genomen en indien de zaken bespreekbaar zijn.
 • Wat met Europa! Ieder EU land hanteert verschillende systemen en tarieven. Waar is hier het verenigd Europa?opbrengstkilometerheffing

Wat zijn de OTM alternatieven? Zoeken naar structurele oplossingen!

 • België is wereldkampioen file rijden!
 • Verruiming van de venstertijden –openingstijden (70% van het verkeer situeert zich tussen 6 en 21 uur)
 • Bundelen van goederenstromen
 • Oprichten van consolidatie punten die 24 uren bereikbaar zijn
 • Promoten van nacht-stadsdistributie
 • Alternatieve vervoersmiddelen – combinatie spoor–binnenvaartkustvaart
 • Inzetten van LZV vachtwagens, ecocombi’s.

Onze conclusie:
Met uitzondering van de verhoogde inkomsten voor de staatskas zal deze maatregel geen enkel positief resultaat opleveren. Alleen blijkt geen enkele overheid momenteel deze conclusie te trekken.

O.T.M. Raadgevingen

Het doorrekenen van deze heffing is geen wetmatigheid – maar daar is niemand mee geholpen.
Kleinere vervoerders zullen het nog lastiger krijgen om te overleven. Grotere vervoerders met een meerwaarde in de supply chain hebben iets meer mogelijkheden. De marktpositie van deze bedrijven speelt hier een grote rol. De heer Xavier Vanwynsberghe van Ziegler Group bracht ons die avond wat cijfers die ons lieten inzien dat een algemene % verhoging toepassen gebaseerd op gemiddelden volkomen af te raden is daar het traject een zeer grote invloed heeft.
Elke verlader dient met zijn vervoerders de rekening te maken om de meerkosten op een efficiënte manier op te vangen en samen te zoeken naar alternatieve oplossingen:

 • Stimuleer uw vervoerder om minimum Euro 5 voertuigen in te zetten
 • Betere oplossingen te zoeken - hogere belastinggraad (minder lege ritten)
 • Indien mogelijk voertuigen van minder dan 3,5 ton inzetten - andere vervoersmodi zoeken
 • Reorganisatie van distributienetwerken en opslagplaatsen
 • In- of outsourcen van bepaalde handelingen in het vervoersproces. Voor de meeste verladers en vervoerders is het geen gemakkelijke opgave. Investeer voldoende tijd in de voorbereiding en analyse, negotieer op basis van werkelijke gegevens met uw vervoerder.
 • Hou rekening met eventuele marktcorrecties. Locatie van de vervoerders, type voertuig, beladingsgraad, subcontracting, netwerken... gaan een grotere rol spelen.
 • Kostprijsberekening per traject
 • Transportpooling met andere bedrijven
 • Indien nodig bijsturen, verder uitwerken en uitbreiden
 • Frequentie van leveringen bekijken
 • Streven naar volle ladingen
 • Alternatieve brandstoffen

GOEDE AFSPRAKEN ZIJN ZEER BELANGRIJK. EEN VERLADER IS NIET GEBAAT INDIEN ZIJN VERVOERDER IN DE PROBLEMEN GERAAKT. DE BESTE OPLOSSING VOOR BEIDEN MOET UITGEWERKT WORDEN.

Dit werd ook beaamt door de heer Bruno Velghe van UPTR, hij wijst ook op de magere opbrengsten, schrale voordelen voor de vervoerder/verlader en een grote variabiliteit in de factoren die de verhoging zullen gaan bepalen.

O.T.M. standpunt – Gevolgen:

 • Verwachte stijging van alle transportkosten.
 • De consument zal uiteindelijk betalen voor de extra kosten.
 • De heffing kan ook een averechts effect hebben op gebied van de ligging van de DC’s.
 • Een vervoerder uit NL zal goedkoper Antwerpen beleveren dan een DC gelegen in Namen.
 • Voor de bediening van het Duitse hinterland voor containers die nu vanuit Antwerpen vervoerd worden naar Duitsland betaalt men KM-Heffing in BE, Eurovignet voor het vervoer door Nederland en “Maut” in Duitsland.

Het zou logisch zijn dat invoerders opteren voor Rotterdam waar geen kilometerheffing moet betaald worden voor het vervoer naar Duitsland.
De kans is groot dat Antwerpen containertrafiek zal verliezen t.o.v. Rotterdam.

Tot slot geven we u nog graag de formule mee

Heffing = km x (BT + a x A + b x G + c x En + d x Er + e x Ep + f x Ex)

BT= basistarief
A = variabele in functie van wegtype (voorlopig nul)
G = variabele in functie van gewichtsklasse v/h voertuig (MTM)
* van 3,5 tot 12 ton / 12 tot 32 ton / 32 ton en meer
En = variabele in functie van emissieklasse v/h voertuig (EuroNorm)
Er = variabele in functie van tijd (voorlopig nul)
Ep = variabele in functie van plaats (voorlopig nul)
Ex = toeslag in functie van veroorzaakte externe kosten (voorlopig nul)

Daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden die men momenteel nog niet gebruikt:

 • Invoeren “tariefzone” in functie van tijd
 • Apart tarief voor meer dan 32 ton op secundaire wegen
 • Kilometerheffing voor voertuigen enz.

Onze verlader FrieslandCampina zag in deze kilometerheffing een opportuniteit om vanuit zijn generaal motto ‘klimaat neutrale groei’ nog meer de lege kilometers aan te pakken en de CO2 uitstoten in te zetten op multimodaal vervoer. FrieslandCampina zette hiervoor 2 projecten op:

 1. Transportpooling UK, een samenwerking met CHEP leidde tot verschuiving van weg naar maritiem, oversteek Zeebrugge-Purfleet (shortsea) waarna het transport verder gaat over het spoor Purfleet-Daventry en lege retourkilometers werden opgevangen door terugvoer van CHEP-materialen. Dit alles leidde tot een reductie van 1550 kg minder CO2 per roundtrip, bijna complete reductie van lege kilometers.
 2. Transportpooling België, een samenwerking tussen FrieslandCampina, Colruyt, Delhaize, Chep en Remitrans. Dit project bestaat uit het afstemmen van goederenstromen en levertijden. De ritten worden uitgevoerd met trekker op CNG – gas. Er is een reductie van CO2 uitstoot met 27% per roundtrip en bijna complete reductie van lege kilometers. Dit is een winnend concept van de ECR/GS1 – award 2014/2015 en daar is de heer William Vander Haeghen, Transport Supervisor best trots op.

We hopen alleen dat bij de toevoeging of verdere fine-tuning van deze extra mogelijkheden men wat meer rekening houdt met de verlader en met het milieu zodat deze heffing dan uiteindelijk toch zou uitmonden in het aanpakken van de huidige problematieken in plaats van ze alleen nog maar te versterken. We blijven u op de hoogte houden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1