OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

'Groen' is het gedachtengoed bij ecocombi's en niet zo zeer 'financiële besparingen'

otm ecocombi update wegtransportBron: OTM – Godfried Smit – 29/01/16

OTM heeft de Flows bijeenkomst bijgewoond met de titel ‘Eén jaar ecocombi’ in Vlaanderen een eerste balans’. Doel was om terug te kijken op de proef met de voertuigen in Vlaanderen.

Tom Roelants van het Agentschap Wegen en Verkeer gaf aan dat de bescheiden test deze zomer (waarschijnlijk in juni) zal worden geëvalueerd. De proef is zo bescheiden omdat van de 200 voorstellen er uiteindelijk maar zes in aanmerking kwamen voor een vergunning. Slechts twee bedrijven hebben uiteindelijk een vergunning aangevraagd. Er waren 200 aanvragen. Veel aanvragen werden afgewezen omdat ze grensoverschrijding inhielden (zowel naar Wallonië als naar Nederland) of een bebouwde kom doorkruisten.
Aan het eind van dit jaar wordt een nieuwe ronde opengesteld. OTM zal u door middel van een mailing in de loop van volgende week oproepen om uw kandidatuur te stellen voor dit tweede proefproject. Houdt uw mailbox in de gaten!

Het Benelux-protocol betekent als zodanig niet dat Nederlandse voertuigen toegelaten worden op de Belgische wegen. Men moet voldoen aan de Belgische voorwaarden die kunnen afwijken van de Nederlandse voorwaarden (bijvoorbeeld de remtesten in België zijn strenger dan bij de Noorderburen). In Wallonië wordt vandaag de tekst goedgekeurd die een test in Wallonië moet mogelijk maken. Het Hoofdstedelijk gewest lijkt vooralsnog niet te bewegen.

De gebruikers, mevrouw Cybelle Buyck van AB Inbev met Ninatrans als vervoerder, gaven aan dat men nog wel “last” heeft van de beperkingen. Zo moet de lading met een “navette” worden aangeleverd bij de vervoerder Ninatrans en kan dan verder worden vervoerd. Het eerste traject loopt namelijk door de bebouwde kom. Hoog op het lijstje staat ook grensoverschrijding met Nederland. Probleem is ook dat de opleidingen voor LZV-chauffeurs (bekwaamheidsattest) maar beperkt worden aangeboden. Nederlandse opleidingen kunnen niet altijd in de behoefte voorzien (met name niet voor Franstalige chauffeurs). De flexibiliteit die in Nederland wordt toegepast (elk traject wordt op zijn merites beoordeeld) wordt sterk gemist.

De voordelen zijn aanzienlijk; tegen 15% meer brandstofverbruik voor een LZV combinatie bleek in de praktijk 20% uitstoot te kunnen worden bespaard in vergelijking met het gebruik van conventionele voertuigen. Er waren 30% minder voertuigbewegingen nodig. Daar tegenover staan hoge investeringen in materieel en personeel (opleiding). Kostentechnisch is het gebruik onder de huidige stringente voorwaarden nog niet haalbaar. Gevreesd wordt wel voor Nederlandse concurrentie door hun voorsprong door aanwezigheid van materieel en scholing.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1