OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Tol afrekenen door heel Europa

maut belgieBron: DKV

De Europese Elektronische Toldienst (EETS) stelt zich tot doel om op termijn met een tolbox (on board unit; OBU) te komen die in alle EU-landen kan worden gebruikt. Dat zou vooral een verlichting betekenen van de werklast van truckers, die nu vaak verschillende tolkastjes op hun Europese ritten nodig hebben. Hoewel het EETS project al in 2012 afgerond had moeten zijn, strandde het op de strenge EU-voorschriften en de randvoorwaarden die op veel plekken onverenigbaar bleken. Gertjan Breij, managing director DKV Euro Service Benelux, is ervan overtuigd dat de enige oplossing die leidt tot de introductie van een pan-Europese toldienst er alleen maar een kan zijn die door alle EU-lidstaten wordt gesteund.

Is er inmiddels een tolbox die overal in Europa inzetbaar is?

Hoewel er momenteel nog geen uniforme tolbox voor heel Europa is, zijn er toch wel een paar interoperabele OBU‘s op de markt, zoals de DKV BOX. Die kan nu al worden gebruikt in Duitsland (Warnowoversteek en Herrentunnel), België (Liefkenshoektunnel), Frankrijk (TIS PL), Spanje (VIA-T) en Portugal (ViaVerde). In zijn hoedanigheid als partner van AGES Maut System uit het Duitse Langenfeld werkt DKV al geruime tijd aan een uniforme oplossing voor Europees tolafrekenen en het voorbereiden van een OBU die door heel Europa kan worden gebruikt. Maar tot op heden zijn er hier en daar nog technische, commerciële en wettelijke randvoorwaarden die onverenigbaar zijn.

Aan welke technische randvoorwaarden moet worden voldaan?

De Europese toldienst creëert een verbinding tussen tolsystemen gebaseerd op DSRC- en GPS-techniek. DSRC werkt met microgolf, GPS met satellieten.

Laten we de randvoorwaarden nog eens goed bekijken. Welke commerciële randvoorwaarden zijn verplichtend?

Een in heel Europa inzetbare tolbox moet natuurlijk eerst worden gefinancierd. Omdat voor deze financiering tot op heden nog geen uniform omslagmodel is, is de bijbehorende business case (de bedrijfseconomische situatie) nog niet vanuit providers zoals AGES afgedekt. Verder moeten de contractuele grondslagen nog worden aangepast aan de eisen van alle Europese deelnemende landen, om alle EETS-providers dezelfde contractopties te kunnen bieden.

Waarom?

Omdat binnen Europa lang niet ieder contractueel model kan worden toegepast als gevolg van de uiteenlopende wetten van de EU-lidstaten. Veel contractuele modellen die in het ene land wettelijk zijn toegestaan, zijn in een ander land in strijd met het aldaar geldend financieel recht. Een dergelijk beeld zie je ook waar het de wettelijke randvoorwaarden betreft.

In hoeverre verschillen de wettelijke randvoorwaarden van elkaar?

EU-richtlijn 2004 en het EU-besluit van 2009 hebben als doel de basis te leggen voor een uniforme, Europabrede, interoperabele toldienst. Hiertoe moeten het EU-recht en het recht van de individuele landen op EETS worden afgestemd. Voorwaarden hiervoor zijn één contract, één OBU en één factuur. Aan twee van deze voorwaarden - te weten één contract en één factuur – voldoet DKV nu al. Om een uniforme OBU te kunnen aanbieden is van 2013 tot 2015 een regionale pilot (REETS) neergezet die oktober dit jaar is afgerond.

Wat heeft dit project allemaal opgeleverd?

Het doel van het REETS-project was het bieden van EETS-diensten binnen een regionaal project met als deelnemers Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Polen en Zwitserland. DKV heeft hier van meet af aan intensief aan bijgedragen. Intussen heeft men elkaar op gebied van de gemeenschappelijke technische oplossingen weten te vinden, en zijn er praktijkproeven uitgevoerd. Verder zijn contractuele kaders en een informatieplatform opgericht. De resultaten zijn gepresenteerd op de zogeheten REETS Final Day en vanuit veel Europese landen (lidstaten, tolexploitanten, service providers) met veel belangstelling gevolgd. Vervolgens hebben ook andere Europese lidstaten (België en Noorwegen) hun tolsysteem gepresenteerd en informatie verstrekt over de status ervan en de mate waarin hun systeem interoperabel is met EETS.

Hoe nu verder?

De EU zal met een nieuw ontwerpvoorstel komen, gericht op aanpassing van het Besluit van 2009 om EETS straks makkelijker te kunnen doorvoeren. Veder zal het REETS-initiatief worden voortgezet ondanks dat het officieel beëindigd is. We zijn ervan overtuigd dat dit project een grote uitstraling zal hebben op het hele EETS-proces.

Klik hier voor meer info

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1