OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Chauffeur check uw OBU, wat bij technische problemen?

Bron: OTM - Smet Chantal - 01/04/16 1 aprilgrap

Vandaag is de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens een feit.
Er deden al vele geruchten de ronde over technische pannes en problemen, daarom kan u maar beter goed geïnformeerd zijn.
De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder om steeds te controleren of het lampje groen brandt!

Wetende dat iedere keer een vrachtwagen stopt en blijft stilstaan voor een 10 tal minuten, de Satellic OBU, ingeplugd in de sigarettenbrander, zich automatisch zal uitschakelen om zo de batterij te sparen kunnen de chauffeurs maar beter extra waakzaam zijn.

Wat bij technische problemen?

Indien er zich onderweg dan technische problemen voordoen en het rode lampje brandt, mag de weggebruiker drie uur lang tolvrij rijden om de defecte OBU bij het dichtstbijzijnde Service Punt te vervangen. Tijdens die periode van drie uur voldoet de weggebruiker aan de tolregelgeving.

De desbetreffende wetgeving (decreet 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens) preciseert het volgende:

 1. De verschuldigde neemt onmiddellijk contact op met de dienstverlener in de volgende gevallen:
  1° als de elektronische registratievoorziening aangeeft dat zij niet meer voldoet aan de voorschriften van dit decreet of van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
  2° als de elektronische registratievoorziening geen signaal meer uitzendt;
  3° als hij ingelicht is over het feit dat het gegarandeerd betaalmiddel ontoereikend is geworden.
 2. De dienstverlener geeft de verschuldigde desnoods instructies volgens dewelke:
  1° hetzij hij zich binnen hoogstens drie uren naar een dienstverleningspunt van zijn keuze begeeft, te rekenen van het tijdstip waarop de dienstverlener in kennis gesteld werd van één van de gevallen vermeld in paragraaf 1;
  2° hetzij hij opnieuw een gegarandeerd betaalmiddel verstrekt.

In het geval van technische problemen, moeten de chauffeurs/transporteurs onmiddellijk telefonisch contact opnemen met het callcentrum ‘dubbele nul’: 00800-72 83 55 42.
Men moet ook het refertenummer van de OBU doorgeven zodat men in het call centrum onmiddellijk kan weten om welke OBU het gaat.

We hopen uiteraard dat dit allemaal vlug zal verholpen worden en dat Satellic hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. We hopen ook dat alle partijen in de supply chain begrijpen dat dit een kostenverhoging met zich meebrengt en dat men compromissen sluit in de prijsonderhandelingen (zie ons vorig artikel) tussen verlader en dienstverlener.
Hoogstwaarschijnlijk is het laatste woord hierover nog niet gezegd, we proberen u op de hoogte te houden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1