OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wegvervoer aanbevelingen

De nodige vervoervergunningen en verbintenissen

O.T.M. geeft u graag volgende aanbevelingen mee. Een typedocument kan u binnenkort hier downloaden.

De vervoerder verklaart dat hij over de nodige vervoervergunningen beschikt en verbindt er zich toe

dat het vervoer slechts plaats vindt met vrachtwagens die de kopie van de ermee overeenstemmende vervoervergunning aan boord hebben. De vervoerder stelt tevens alles in het werk opdat de opdrachtgever zich ervan kan vergewissen dat het gebruikte voertuig over een kopie van de vervoervergunning beschikt. Te dien einde zal hij hem een afschrift van elk van de kopieën van deze vrachtwagens bezorgen. Iedere wijziging in verband met de toestand van het origineel en/of de kopieën wordt door de vervoerder onverwijld meegedeeld aan de opdrachtgever van het vervoer.

Facultatief (indien de opdrachtgever ook verlader is). De verlader en/of de vervoerder stellen de vrachtbrief op.

De vervoerder verklaart dat hij de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake
de toegelaten massa's en afmetingen van de voertuigen
de veiligheid van de ladingen van de voertuigen
de rij- en rusttijden van de bestuurders van voertuigen
de toegestane maximumsnelheid van de voertuigen strikt naleeft.

De opdrachtgever/verlader verklaart dat hij geen instructies of daden stelt die leiden tot de niet-naleving van de hierboven vermelde wettelijke en reglementaire voorschriften.

Indien de vervoerder niet in staat is een vervoeropdracht uit te voeren met in acht name van de wettelijke en reglementaire bepalingen dient hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en kan het vervoer niet plaats vinden.

De vervoerder verricht het vervoer op eigen risico en vrijwaart de opdrachtgever/ verlader voor alle vorderingen die door een derde worden ingesteld inzake de niet-naleving van de bovengenoemde wettelijke en reglementaire bepalingen

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1