OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Studie Slimme Kilometerheffing

Bron: juli 2010 - Kabinet Crevits

In eerdere berichtgeving kon u lezen dat de Vlaamse Overheid in 2013 wil starten met een slimme kilometerheffing voor de vrachtwagens. Dit project moet het pad effenen voor een mogelijke heffing voor personenwagens in een later stadium.

Onder impuls van Vlaams minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering een volgende stap gezet naar de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Sinds de oprichting op 12 februari heeft het Vlaams coördinatiecomité Duurzame Mobiliteit versneld studiewerkzaamheden verricht naar de uitgangspunten voor een succesvolle Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens. Deze uitgangspunten zullen voorlopig worden gevalideerd en ter advies worden voorgelegd aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). Deze zal in september een antwoord formuleren aan de Vlaamse Overheid.

Aanstelling van een consultant

Tevens werd beslist een selectieprocedure op te starten om een consultant aan te duiden, die het project en de uiteindelijke aanbesteding mee begeleidt. Het bestek is zo opgesteld dat de Vlaamse Regering bij de effectieve gunning na de zomer de opmerkingen van de MORA kan verwerken. Het bestek biedt ook de mogelijkheid voor het Waals en het Brussels Gewest om op dat moment mee te stappen in de werkzaamheden van het Vlaams Gewest. Op die manier kunnen de kosten worden gedeeld.

In samenspraak met de andere gewesten

Het is de bedoeling dat de drie gewesten gezamenlijk een systeem van slimme kilometerheffing voor vrachtwagens invoeren. Vlaams minister-president Kris Peeters voert, in samenspraak met zijn collega-ministers, onderhandelingen met het Brussels en Waals Gewest om te komen tot een globaal politiek akkoord over de hervorming van de verkeersfiscaliteit voor vrachtwagens, maar ook voor de vergroening van de verkeersbelastingen voor personenwagens.
“De Waalse en de Brusselse regering hebben mij alvast laten verstaan dat zij ten laatste in 2013 samen met Vlaanderen een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens willen invoeren”, aldus Minister-president Peeters in het persbericht.

Minister Hilde Crevits stelt dat de invoering gunstig zal zijn voor de doorstroming van het verkeer: “Vlaanderen wil een slimme logistieke draaischijf zijn. De invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens moet een positief effect hebben op de mobiliteit en het milieu. Daarom kan de hoogte van heffing variëren in functie van het aantal gereden kilometers, tijdstip (congestie vermijdend) en de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagen zoals een lagere uitstoot. In Vlaanderen komt één op de twee vrachtwagens uit het buitenland. Deze buitenlandse vrachtwagens zullen dan ook in functie van hun gebruik van de wegen in Vlaanderen bijdragen aan de financiering van de mobiliteitsinfrastructuur.”

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1