OTM Belgian Shippers' Council

hackathon3logo500pix

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Kilometerheffing weer op agenda Raad

kilometerheffing nieuwBron: Vleva.eu - Simon De Wachter – 18/9/19

Het Finse voorzitterschap pikte de draad weer op van de onderhandelingen over de Eurovignetrichtlijn binnen de Raad. De Finnen stellen voor om:

  • Wegbeprijzing voor zware voertuigen op basis van tijd (zoals vignetten) te verbieden.
  • Minibussen en lichte voertuigen niet in de richtlijn te betrekken.
  • Tolheffing voor zware voertuigen niet toe te laten wanneer dat technisch niet haalbaar is, of negatieve gevolgen op gezondheid of verkeersveiligheid heeft.

Een update over het dossier 'kilometerheffing'.

Finse compromistekst

Het Finse voorzitterschap heeft aan de andere lidstaten een eerste compromistekst voorgelegd over de herziening van de Eurovignetrichtlijn. Finland toont zich daarin voorstander van meer flexibiliteit.

In de tekst staat nog steeds dat lidstaten geen wegbeprijzing op basis van tijd (zoals vignetten) voor zware voertuigen mogen invoeren nadat de nieuwe richtlijn in werking treedt. Wanneer die wegbeprijzing wel al bestond, mag deze nog behouden blijven tot 10 jaar na de invoering.

De Finnen willen lichte voertuigen en minibussen buiten het bereik van deze richtlijn houden. Daarin verschilt het sterk van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Tot slot stelt de tekst dat lidstaten geen kilometerheffing mogen invoeren op zware voertuigen wanneer dat technisch niet haalbaar is. Of, wanneer dat negatieve gevolgen op gezondheid of verkeersveiligheid heeft.

Kilometerheffing

Hoe staat het nu met de herziening van Richtlijn 1999/62/EC over kilometerheffing, beter bekend als de Eurovignetrichtlijn?

De Europese Commissie lanceerde zijn voorstel in het kader van het eerste mobiliteitspakket van mei 2017. Daarin stelde het onder andere voor om personenwagens, bestelwagens en bussen in de richtlijn op te nemen. En, om over te stappen van op tijd gebaseerde vignetten naar op afstand gebaseerde heffingen.

Op 25 oktober 2018 nam het Europees Parlement daarover al een standpunt in. Het Parlement toonde zich ook voorstander van de verplichte overschakeling van vignetten naar tolsystemen. Ze vindt dat alle maatregelen uit de tekst ook moeten gelden voor personenwagens. Met uitzondering van het einde van het vignettensysteem.

Momenteel bespreken de lidstaten het dossier van kilometerheffing binnen de Raad. Pas wanneer zij hun gezamenlijk positie bepaald hebben, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen of trilogen tussen het Europees Parlement en de Raad starten.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019